Rizikuojančių statyti be dokumentų mažėja – drausmingiausi žemaičiai

Palyginus nustatytų savavališkos statybos atvejų per tą patį praeitų ir šių metų laikotarpį skaičių, džiugina išliekanti jų mažėjimo tendencija. Savavališkai statomų statinių mažiau aptikta šešiose iš dešimties šalies apskričių, o Žemaitijoje – net trečdaliu mažiau. Drausmingiausi Telšių apskrities statytojai – per pirmąjį šių metų pusmetį nenustatyta nė vieno atvejo, kai statyba vykdoma be privalomų dokumentų.

Modernizacijos pamokos: jei ne iš svetimų, tai bent iš savų klaidų būtina pasimokyti

Sakoma, kad geriausiai mokytis iš svetimų klaidų, iš savų – daug skaudžiau. Bet kai ir pastarosios pamokos atmintyje neišlieka, tenka prisiimti sunkesnę pasekmių naštą. Pakartotiniai pažeidimai užtraukia dvigubai didesnę baudą ir kitus nemalonumus. Tuo įsitikino Girelės g. 2A, Jonavoje, modernizuojamo namo statybos vadovas.

Ar įrengiant lieptelį reikia laikytis statybos reglamentų?

Ežerų ar upių pakrantėse įsikūrusiems gyventojams vis dar kyla klausimų, kaip teisėtai įsirengti lieptą – ar reikia projekto, valstybės institucijų leidimų. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistams tenka ne tik aiškinti reikalavimus, bet ir surašyti savavališkos statybos aktų, aptikus be privalomų dokumentų pastatytų lieptų. Tačiau tik tais atvejais, kai lieptelis – statinys.

Pasiklydusiems statinių teisinės registracijos labirintuose

  Civilinis kodeksas numato, kad nekilnojami daiktai ir daiktinės teisės į juos turi būti registruojami viešame registre, neregistruotų statinių negalima parduoti, dovanoti ar kitaip jais disponuoti. Tačiau konkretus terminas per kiek laiko atlikus statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą, surašius (patvirtinus) deklaraciją apie statybos užbaigimą) turi būti atliekamas statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre (toliau – Registre) teisės aktuose iki šiol nebuvo reglamentuotas.

Žingsnis link tobulesnio teritorijų planavimo–žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus teisių reglamentavimas

    Žemės gelmių įstatymo pakeitimas, įsigaliojęs 2015 m. birželio 20 d., žada pozityvius pokyčius žemės gelmių naudojimo planų rengimo procese. Iki tol galiojęs teisinis reglamentavimas nenumatė aiškių reikalavimų asmeniui, kuriam suteikiamos žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus teisės. Kai žemės gelmių naudojimo planas buvo rengiamas privačioje žemėje, plano organizatoriumi būdavo asmuo, valdantis žemę nuosavybės teise arba sudaręs nuomos ar panaudos sutartį su žemės savininku, dažniausiai problemų neiškildavo.

Ką svarbu žinoti planuojant statyti gyvenamąjį namą ūkio būdu

    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) konsultantai sulaukia daug klausimų dėl vienbučių gyvenamųjų namų (neypatingų statinių) statybos ūkio būdu, kai statybos darbai atliekami nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

Modernizuojamų pastatų tikrinimo procesas – pažeidimai ir statistika

       Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas pastebimai įgauna pagreitį – 2015 metais jau išduoti 594 statybą leidžiantys dokumentai. Šiuo metu modernizavimo darbai vykdomi 746 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), vykdydama valstybinę šio proceso priežiūrą, 2014–2015 metais patikrino 539 modernizuojamus daugiabučius, iš jų net 366 objektai patikrinti šiais metais.

Statybos inspektorių atliekamos patikros – pagalba statybos dalyviams

Statybos ir jos dalyvių veiklos patikros – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų kasdienybė. Per pusmetį surašyta per tūkstantį patikrinimo aktų. Nors jau keletą pastarųjų metų inspekcija ne tik deklaruoja, bet ir realiai atlieka daugiau konsultantės ir patarėjos, nei baudėjos vaidmenį, žinia apie būsimą inspektorių vizitą neretai sutrikdo normalų statybos aikštelės ritmą. Bet, pasak pareigūnų, tai tik tose statybvietėse, kuriose tvarkytis ir dokumentų ieškoti puolama prieš pat patikrinimą.

Per pusmetį – daugiau kaip 10 tūkstančių konsultacijų

Per šių metų pirmąjį pusmetį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai bendruoju konsultavimo telefonu suteikė 9 221 konsultaciją, į 956 paklausimus atsakė raštu – patvirtinta rašytine konsultacija (164) ar elektroniniu laišku (792). Pakonsultuota kone pustrečio tūkstančio daugiau interesantų nei per tą patį praeitų metų laikotarpį, o lyginant su 2013 metų pirmuoju pusmečiu – dvigubai daugiau. Šiai tendencijai didžiausią įtaką turi skambučių konsultavimo telefonu srautas.

Inspekcijoje įgyvendinto projekto nauda – ir darbuotojams, ir klientams

Kodėl panašaus prašymo, skundo statybos ar teritorijų planavimo klausimais nagrinėjimo eiga, trukmė Telšių ir Alytaus apskrityse yra skirtinga? Kodėl statybos patikros atliekamos ir jų rezultatai Vilniaus ir Klaipėdos regionuose vertinami nevienodai, o identiškus pažeidimus padariusiems asmenims taikomos ne tokios pačios nuobaudos? Tokių ir panašių klausimų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) klientams nuo šiol neturėtų kilti. Atskirų inspekcijos padalinių vykdomos veiklos skirtumų išvengti ir teikiamų paslaugų kokybę užtikrinti padės VTPSI įdiegtos kokybės vadybos ir subalansuotų rodiklių sistemos. Birželį inspekcija gavo vadybos sistemos sertifikatą.

Modernizavimo kokybė nepasiekiama be kokybiškų statybos produktų

Gero siuvėjo iš prasto audinio pasiūtas kostiumas gal ir atrodys patraukliai, bet greičiau susidėvės – ir klientas liks nepatenkintas, ir siuvėjo reputacija susvyruos. Taip ir su atnaujinamais pastatais. Kad ir nepriekaištingai bus atlikti modernizavimo darbai, jeigu panaudoti projekte numatytų eksploatacinių savybių neatitinkantys gaminiai, tikėtina, kad po kiek laiko gyventojai pasijaus apgauti. Nebus pasiektas planuotas energinis efektyvumas ar neužtikrinta ilgalaikė pastato atitiktis esminiams statinio reikalavimams.

Sustabdžius statybą, už saugą statybvietėje atsakingas statytojas

Praeitą savaitę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) Kauno skyrius gavo pranešimą apie nesaugią statybvietę pačiame Kauno centre. Vietoj nugriauto „Merkurijaus“ prekybos centro pradėto statyti komercinio ir apartamentų pastato nuvykę statybos inspektoriai iš Laisvės alėjos pusės jokių pavojų keliančių ženklų nepastebėjo. Tačiau apėję aplink pastatą įsitikino, kad būkštavimai dėl saugumo tikrai pagrįsti.

Inspekcijos „Karštąja linija“ pagrįstų skundų nedaugėja

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) „Karštąja linija“ per pirmąjį šių metų pusmetį gauti 348 pranešimai, tarp kurių 169 – iš Vilniaus apskrities gyventojų. VTPSI specialistams išnagrinėjus apie tris šimtus elektroniniu paštu ir telefonu su atsakikliu pateiktų pranešimų, tik kas ketvirtame nurodyti pažeidimai pasitvirtino. Nors, palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, pranešimų skaičius geru pusšimčiu mažesnis, tačiau pagrįstų skundų dalis beveik nekinta – padidėjo vos dviem procentiniais punktais.

Įsibrauta į inspekcijos interneto svetainę

Liepos 6-osios vakare pastebėta įsibrovimo į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) interneto svetainę www.vtpsi.lt požymių. Vienas iš privačių konsultavimo paslaugas teikiančių verslininkų suskubo tuo pasinaudoti ir pasisiūlė tarpininkauti tarp interesantų ir inspekcijos, aiškinant teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymą, sprendžiant konkrečias gyventojų problemas šiose srityse. Be to, savo įmonės tinklalapyje šį incidentą netruko susieti su neseniai patvirtinta privalomą nekilnojamojo turto registravimą numatančia tvarka ir paskelbė, kad „valdžiai priėmus namų savininkams nepalankų sprendimą dėl privalomos registracijos, susilaukta atsako – nulaužta Statybos inspekcijos sistema“.

Įsibėgėjęs namų modernizavimo procesas verčia greičiau suktis ir statybos inspektorius

Šiais metais savivaldybių administracijos jau išdavė 517 leidimų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kai per visus 2014 metus – 546. Lyginant praeitų ir šių metų pirmuosius pusmečius – šiemet leidimų išduota triskart daugiau. Šiais laikotarpiais modernizuojamų namų statybviečių, kuriose vykdomi darbai, skaičius skiriasi taip pat kone trigubai. Nors ir pernai, ir šiemet per pirmąjį metų pusmetį statybos inspektoriai patikrino maždaug tokią pačią dalį (apie 70 proc.) visų modernizuojamų namų, prie kurių triūsia statybininkai, tačiau šiais metais jiems teko aplankyti dvigubai daugiau statybviečių. Beveik tiek pat padaugėjo ir statybos užbaigimo procedūrų – per 2014 metų pirmąjį pusmetį surašyta 70 atnaujintų namų statybos užbaigimo aktų, šiemet – 132.

Puslapiai

Subscribe to VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos RSS