Investicijas į projektą kompensuoja sklandi statybos eiga

Statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai pastebi, kad dažnai statinių statybos eigą, jos užbaigimo procedūras sunkina laiku neparengta visa būtina projektinė dokumentacija. Kliūtimi sklandžiai statybos eigai tampa ir nepakankamai detalūs projektų sprendiniai. Neretai tai turi neigiamą įtaką darbų kokybei ir numatytiems statybos užbaigimo terminams. Šių nesklandumų galima išvengti statytojui su projektuotoju išsamiai aptarus pagal teisės aktų reikalavimus privalomos projektinės dokumentacijos sudėtį, apimtį ir sprendinių detalumą.

Penktadalis visų savavališkai statomų statinių – individualūs namai

Nors savavališkų statybų kasmet nustatoma vis mažiau, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, rizikuojančių be privalomų dokumentų statyti naujus ar rekonstruoti jau esamus individualius namus gyventojų nemažėja. Matyt, gaji nuomonė, kad statybos nuosavame sklype neturėtų reguliuoti jokie įstatymai. Tačiau tokia „laisve“ gali džiaugtis tik nesudėtingus pastatus statantys kaimų gyventojai, nepažeisdami kaimynų interesų. Ir tai tik tada, kai sklypas nepatenka į apsaugos reglamentų saugomą teritoriją. Kitais atvejais, priklausomai nuo statinio kategorijos, privalomas atitinkamas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).

Pareigingas statybos techninis prižiūrėtojas – pastatų modernizavimo kokybės garantas

Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą. Kas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kokybiškai ir panaudojant projekte nurodytų savybių medžiagas?

Statybinių atliekų tvarkymo pažeidimai – kas dešimtoje statybvietėje

Nuo šių metų vasario 1 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) pareigūnai, tikrindami statybų teisėtumą, atlieka ir pirmines statybinių atliekų tvarkymo statybvietėse patikras. Ar laikomasi svarbiausių šių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nustatoma pildant specialų kontrolinį klausimyną.

Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų daugėja

   Per šių metų du mėnesius daugiabučiams namams modernizuoti išduoti 89 statybą leidžiantys dokumentai. Šiuo metu atnaujinimo darbai atliekami 372 statiniuose, iš jų iki vasario mėnesio patikrinti 334 daugiabučiai gyvenamieji namai Pagal modernizuojamų pastatų skaičių pirmauja Šiaulių (50), Kauno (48) ir Klaipėdos (45) regionai, mažiausiai tokių objektų Telšių (20), Marijampolės (20) ir Vilniaus (24) regionuose. Daugiausiai statybą leidžiančių dokumentų išduota Kauno ir Klaipėdos regionuose.

Džiuginantys statinių naudojimo priežiūros pokyčiai

   Pastebėtina tendencija, kad auga susidomėjimas statinių naudojimo priežiūra, ją vykdančių subjektų kompetencija, nemažėja nusiskundimų dėl šios priežiūros kokybės. Konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai sulaukia daug su šia sritimi susijusių klausimų.

Laikinų statinių statybos ypatumai

    Konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistai sulaukia nemažai klausimų, susijusių su laikinų statinių statyba.

   Statybos įstatyme nurodyta, kad laikinais statiniais laikomi tokie statiniai, kuriuos leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Paprastai jis nustatomas statytojo pageidavimu arba savivaldybės administracijos motyvuotu sprendimu.

Informacinės sistemos „Infostatyba“ tobulinimas – dar vienas žingsnis vartotojo link

   Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“. Vienas pagrindinių uždavinių – tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administravimo paslaugų prieinamumą statybos srityje, gerinti jų kokybę naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Statytojų ir rangovų administracinių teisės pažeidimų nemažėja

   Nors savavališkų statybų statistikos tendencijos džiugina, daugėja statytojų, kurie nepraneša apie statybos pradžią, rangovo bei pagrindinių statybos sričių vadovų paskyrimą ar pasamdymą, bei rangovų, kurie nesamdo (nepaskiria) pagrindinių statybos sričių vadovų, atlieka statybos darbus neturėdami teisės aktų nustatytų privalomųjų dokumentų statybos darbams pradėti, išskyrus statybą leidžiančius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nepildo reikiamų dokumentų.

Savavališkai pakeitus pastato išvaizdą – rimti nemalonumai

Jau daugeliui miesto daugiabučių gyventojų ne naujiena, kad, norint įstiklinti balkoną, reikia gauti savivaldybės architekto pritarimą. Tačiau rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui, kapitalinio remonto projektui ar aprašui, kaip statybą leidžiantis dokumentas, privalomas norint atlikti ir kitus statybos darbus, keičiančius pastato (daugiabučio gyvenamojo namo ar visuomeninės paskirties pastato) išvaizdą. Nepaisantiems šio reikalavimo kyla grėsmė patirti nenumatytų išlaidų ir papildomų rūpesčių.

Grįžtamasis ryšys padės tobulinti statybų priežiūrą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) prisijungė prie Ūkio ministerijos praeitų metų pabaigoje pradėto įgyvendinti grįžtamojo ryšio modelio projekto. Kartu su kitomis 36 ūkio subjektų priežiūros institucijomis dalyvaudama šiame projekte, VTPSI veiklos tobulinimo priemones planuos atsižvelgdama į ūkio subjektų nuomonę apie vykdomus statybų patikrinimus.

Bus patikrinti visi modernizuojami pastatai – būtina pranešti apie statybos pradžią

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 2015 metų veiklos prioritetu išlieka atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų valstybinė priežiūra. Šiemet bent po vieną kartą bus patikrinti ne tik daugiabučiai gyvenamieji, bet ir visi pagal specialias programas atnaujinami pastatai bei jų statybos techninių prižiūrėtojų veikla.

Toliau likviduojamos savavališkos statybos – griaunamas pastatas Verkių regioniniame parke

Vakar pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos su rangovu sudarytą griovimo darbų sutartį technika atvyko griauti nebaigtą statyti dvibutį gyvenamąjį namą sodininkų bendrijoje „Verkiai“, Verkių regioninio parko teritorijoje.

Savavališkų statybų mažėjimas – veiksmingos prevencijos rezultatas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) siekio tapti statytojų konsultante ir patarėja, o ne baudėja rezultatai akivaizdūs. Siekdama užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai, inspekcija jau kelinti metai pirmenybę teikia gyventojų šviečiamajai veiklai, konsultacijoms, metodinei pagalbai statybos dalyviams. Savavališkų statybų statistika rodo, kad šios prevencinės priemonės veiksmingesnės, nei pažeidimų fiksavimas ir baudų skyrimas.

Norite didesnio 1–2 butų namo – teks įrengti kelias vietas automobiliams

2015 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ redakcija STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“. Šiame reglamente nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius prie įvairios paskirties statinių, tarp jų – vieno ir dviejų butų gyvenamųjų pastatų, statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS