„Infostatybos“ naudos įrodinėti jau nebereikia

2015-11-25
Daugiau kaip 70 proc. visų su statyba susijusių prašymų šalies gyventojai jau pateikia nuotoliniu būdu (2014 metais – 62 proc.). Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ tampa vis populiaresnė ne tik statybos verslo atstovų, bet ir individualių statytojų aplinkoje. Tai rodo skaitmeninių statybos srities paslaugų pranašumo pripažinimą tiek dėl laiko sąnaudų, tiek ir dėl procedūrų skaidrumo.

Šalinami savavališkos statybos padariniai Masčio ežero pakrantėje

2015-11-19
Šią savaitę pradėtas vykdyti Telšių rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo atsakovas V. J. buvo įpareigotas pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Statytojas neaiškios paskirties statinių Masčio ežero pakrantėje, Telšių mieste, per teismo nustatytą terminą nenugriovė, ignoravo ir antstolio reikalavimus vykdyti teismo sprendimą. Todėl pradėti priverstinio griovimo darbai.

Sugriežtintą modernizavimo kontrolę liudija ir baudų statistika

2015-11-18
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) jau kelinti metai savo veiklos prioritetiniu uždaviniu laiko modernizuojamų daugiabučių namų statybos priežiūrą. Nors aktyviai dalyvaudama ūkio subjektų priežiūros reformoje inspekcija pasižadėjo būti daugiau konsultante ir patarėja nei baudėja, su pažeidimais modernizuojant namus nesitaiksto. Per dešimt šių metų mėnesių atnaujinamų namų statybos dalyviams skirta kone pusė 2012–2014 metais skirtų baudų skaičiaus, ir tai 40 proc. daugiau nei per visus 2014 metus.

Keisti sklypo reljefą – nedarant žalos kaimynams

2015-11-17
„Ramiai gyvenome nuosavame name, kol gretimame sklype neprasidėjo paruošiamieji namo statybos darbai. Abu sklypai yra ant šlaito, tad kaimynai nutarė sumažinti šlaito nuolydį, užpildami atvežtinio grunto. Jau dabar sklypų aukščio skirtumas siekia apie 1,5 m, o savivarčiai su gruntu vis dar važiuoja. Baiminamės, kad kritulių vanduo nuo kaimyninio sklypo tekės į mūsiškį, pridarydamas žalos, be to, ir pats gruntas gali nuslinkti ant mūsų sklypo“, – skundžiasi vienas individualių namų savininkų. Panašių gyventojų nusiskundimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) yra gavusi ne vieną. Ar galiojantis teisinis reglamentavimas gali apsaugoti nuo kaimyno veiklos galimos žalos?

Patvirtintos Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015–2020 metais gairės

2015-11-13
Aplinkos ministras 2015 m. lapkričio 10 dieną patvirtino Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015–2020 metais gaires (toliau – Gairės). Šis dokumentas nustato pagrindinius Lietuvos statybos sektoriaus plėtros ir vystymo strateginius tikslus iki 2020 m., uždavinius jiems pasiekti ir pastarųjų įgyvendinimo vertinimo rodiklius.

Pakeisti pastato ar patalpų paskirtį galima tik gavus rašytinį pritarimą projektui

2015-11-06
Seniai nieko nestebina viename iš daugiabučio butų veikianti kirpykla, odontologijos kabinetas ar krautuvėlė. Ir nauji namai statomi jau projektuose numačius ne tik gyvenamosios paskirties patalpas. Klausimų dažniausiai kyla dėl patalpų ir pastato paskirties, kai viename pastate įsikuria įvairia veikla užsiimantys subjektai. Gyventojai taip pat klausia, ar vykdant bet kokią veiklą gyvenamajame name būtina atlikti patalpų ar pastato paskirties keitimo procedūras.

Pažeidimai modernizuojant namus – grėsmė netekti kvalifikacijos atestato

2015-11-05
Spalį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai, patikrinę daugiau nei 70 modernizuojamų daugiabučių namų ir jų statybos dalyvių veiklą, už pažeidimus surašė du administracinio teisės pažeidimo protokolus. Nors daugelis rangovų supranta, kad nekokybiški atnaujinimo darbai neliks nepastebėti ir patys, be statybos inspektorių įsikišimo, stengiasi ištaisyti trūkumus, tačiau dar yra ir neatsakingai savo pareigas vykdančių. VTPSI ypač jautriai reaguoja į gyventojų nusiskundimus. Ne visada jų pretenzijos pagrįstos, bet pasitaiko atvejų, kai būtent dėl butų savininkų pastabumo statybininkai priverčiami pašalinti trūkumus, o vadovai ne tik patraukiami administracinėn atsakomybėn, bet ir gali netekti kvalifikacijos atestatų.

Įsigalioja Statybos įstatymo nuostatos dėl privalomo statinių registravimo

2015-10-30
Lapkričio 1 dieną įsigalioja Statybos įstatymo pakeitimai, numatantys privalomą pastatytų ir statomų statinių registraciją. Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras, ne vėliau kaip per tris mėnesius privaloma statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (NTR). Nebaigti statyti ar rekonstruoti statiniai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Inspekcija laimėjo bylą prieš „Reenergy“

2015-10-29
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) praeitą savaitę atmetė UAB „Reenergy“ prašymą priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) ir trijų Vilniaus skyriaus pareigūnų atlyginti daugiau kaip 900 tūkst. eurų žalą dėl atliekų deginimo gamyklos Jočionių gatvėje, Vilniuje, statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu.

Neteisėtai išduodamų statybą leidžiančių dokumentų mažėja

2015-10-25

        Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) įpareigota tikrinti savivaldybių išduodamų statybą leidžiančių dokumentų (SLD) teisėtumą. Pažymėtina tai, kad neteisėtai išduodamų SLD mažėja – 2014 metais per devynis mėnesius buvo patikrintas 781 SLD ir nustatyta 30 neteisėtai išduotų SLD atvejų, o šiemet per tą patį laikotarpį patikrinus 718 SLD – tik 18 pažeidimų.

Lietuvos statybos srities reformai – aukštas EBPO įvertinimas

2015-10-22

         2015 metais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtoje Lietuvoje vykdomų reguliavimo reformų ataskaitoje nemažai dėmesio skirta statybos sričiai. Džiugina tai, kad aiškiai pastebimi statybos dokumentų išdavimo reformos, grindžiamos tarptautine gerąja praktika, rezultatai. Keli iš lemiamų šios reformos sėkmės veiksnių – procedūrų supaprastinimas, aiškus reglamentavimas ir paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę.

Ypatingi ir neypatingi statiniai – požymiai ir statybos ypatumai

2015-10-16
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistams neretai tenka konsultuoti gyventojus statinių priskyrimo tam tikrai kategorijai klausimais. Iš tikrųjų svarbu teisingai nustatyti numatomo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategoriją norint išsiaiškinti, koks projektas turi būti parengtas, kokie reikalavimai keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams. Nuo statinio kategorijos priklauso ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas bei jo rūšis. Nors projektuojamo statinio kategoriją pagal reglamentuose nurodytus požymius turi nustatyti statinio projekto vadovas, tačiau žinodamas šiuos požymius statytojas, dar prieš kreipdamasis į atitinkamos kvalifikacijos projektuotoją, gali pats jau būti apsisprendęs dėl maksimalių statinio parametrų.

Savavališkų statybų srityje lyderiu išlieka Vilniaus kraštas

2015-10-13
Per tris šių metų ketvirčius šalyje nustatyti 337 savavališkos statybos atvejai – 40 mažiau nei per 2014 metų tą patį laikotarpį. Daugiausiai be statybą leidžiančio dokumento (SLD) ar jį turint, tačiau pažeidžiant esminius projekto sprendinius, vykdomų statybų savo prižiūrimoje teritorijoje išaiškino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) Vilniaus skyrius – 133. Tai 40 proc. visų šalyje užfiksuotų savavališkų statybų. Penketuke pagal savavališkų statybų skaičių toliau rikiuojasi Klaipėdos (49), Kauno (42), Alytaus (32) ir Šiaulių (29) apskritys. Likusių penkių apskričių gyventojai atsakingesni – jų vykdomos savavališkos statybos sudaro vos 15 procentų visų 2015 metais šalyje nustatytų savavališkų statybų.

Pagerbti aktyviausi namų modernizavimo proceso dalyviai

2015-10-12
Praeitą penktadienį Aplinkos ministerijos, Būsto energijos taupymo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ Jonavoje organizuotame Pasaulinės būsto dienos minėjime įvertintas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės Lauros Nalivaikienės indėlis į namų atnaujinimo procesą.

Užbaigtų atnaujinti daugiabučių sparčiai daugėja

2015-10-07
Per devynis šių metų mėnesius, tinkamai įgyvendinus daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektus, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išdavė 270 statybos užbaigimo aktų. Tai 33 daugiau, nei per visus 2014-uosius metus. Šis procesas ypač paspartėjo artinantis rudeniui – trečiąjį ketvirtį statybos darbai baigti daugiau kaip pusėje nuo metų pradžios atnaujintų namų. Daugiausia šiais metais daugiabučių modernizuota Alytaus (39), Šiaulių (37), Telšių (33) ir Vilniaus (32) apskrityse.

Puslapiai