Statybų patikrinimus planuos informacinė sistema

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) su bendrovių „Algoritmų sistemos“ ir „Ernst &Young Baltic“ pagalba sukūrė Inspekcijos veiklos planavimo ir rizikos valdymo informacinę sistemą (RVIS). Naudojantis RVIS jau tikrinamas statybą leidžiančių dokumentų teisėtumas, palaipsniui tokiu pat būdu bus atrenkami tikrinti ir statybos dalyviai bei objektai, o kitų metų patikrinimų planai bus sudaromi tik pagal šios sistemos duomenis.

„Karštosios linijos“ telefono numerį gyventojai įsiminė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ telefonu gautų pranešimų skaičius 2014 metų pirmąjį ketvirtį rekordinis – 160. Per pirmuosius tris 2011, 2012 ir 2013 metų mėnesius atitinkamai gauti 44, 85 ir 63, o per kiekvienus metus iš viso – 404, 481 ir 680 pranešimų.

Nugriautas savavališkas statinys Ukmergėje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), įvykdė teismo sprendimą – didelį ukmergiškių susidomėjimą sukėlęs savavališkai pastatytas statinys miesto centre nugriautas.

Pagal įstatymus – paprasčiau ir greičiau, o kaip iš tikrųjų?

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, siekdama išsiaiškinti, kaip veikia nuo 2014 metų sausio 1 dienos įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos, turėjusios supaprastinti ir sutrumpinti kai kurias procedūras, paprašė savivaldybių administracijų pateikti duomenis, susijusius su terminų laikymusi nagrinėjant prašymus pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus.

Nubausti nekokybiškos renovacijos vykdytojai, svarstys atimti atestatą (Aplinkos ministerijos pranešimas)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistams atlikus daugiabučio gyvenamojo namo Jonavos r. atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimą paaiškėjo, kad ne visi darbai atliekami sąžiningai ir kokybiškai. Už tai atsakingam darbų vadovui, techniniam prižiūrėtojui ir rangovui skirtos baudos ir privalomieji nurodymai ištaisyti klaidas ir netikslumus. Statybos produkcijos sertifikavimo centras spręs dėl jų kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo.

Įstatymų nuostatos dėl savavališkos statybos įteisinimo veikia

Vadovaujantis nuo 2010 metų spalio 1 d. galiojančiomis Statybos įstatymo nuostatomis, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nustačius savavališkos statybos faktą ir pareikalavus iš statytojo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinį ar išardyti savavališkai pertvarkytas statinio dalis, asmuo turi teisę įteisinti savavališką statybą, tai yra gauti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokio statinio statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Inspekcijos veikla skaičiais

2013 metais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) administracijos padaliniai atliko 18 630 patikrinimų (veiksmų), susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra. 1 357 patikrinimų metu nustatyti pažeidimai.

Daugiabučių namų modernizavimo priežiūra per 2014 metų pirmuosius du mėnesius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) informuoja:

Namo statyba - nuo ko pradėti

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo sumanymą pasistatyti namą, turi turėti įstatymų apibrėžtą teisę būti statytoju, tai yra jis žemės sklypą turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir gauti pagal jo pageidavimus ir privalomuosius projekto rengimo dokumentus suprojektuoto statinio statybą leidžiantį dokumentą (toliau - SLD), kai jis privalomas.
Norint sužinoti, kokiu atveju kuris SLD yra privalomas ar jo visai nereikia, reikėtų išsiaiškinti, kokiai statinių kategorijai priskirtinas planuojamas statyti pastat

Statybų patikrinimai pagal kontrolinius klausimynus pasiteisino

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), aktyviai dalyvaudama institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo procese, nuo 2012 metų kovo mėnesio statybas ir ūkio subjektų veiklą tikrina, taikydama viešai paskelbtas aktų formas (kontrolinius klausimynus).

Likviduota dar viena savavališka statyba

  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vykdydama teismo sprendimą, organizavo savavališkos statybos SB „Židinys“ Birelių kaime, Vilniuje, padarinių šalinimą. Nugriautas be statinio projekto ir leidimo pastatytas didesnis nei 80 kv. m ploto vieno aukšto su mansarda pastatas.

Skundų statistika ir analizė

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) 2013 metais gavo 4517 skundų ir pranešimų, susijusių su statybos (4036 skundai) ir teritorijų planavimo (481 skundas) sritimis. Inspekcijos specialistams juos išnagrinėjus, tik maždaug kas dešimtas skundas pripažintas pagrįstu – nustatyti pažeidimai atitinkamai 389 ir 54 atvejais.

Patikrinimo rezultatai nenuvylė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) pareigūnai, kartu su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovais pradėję bendrus modernizuojamų namų patikrinimus, šią savaitę patikrino du Rinktinės gatvėje, Vilniuje, esančius daugiabučius namus, kurių atnaujinimo darbai šiuo metu vykdomi.

Kvalifikuotos konsultacijos – mažiau pažeidimų

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) nuosekliai siekia įtvirtinti vienodą ir kokybišką konsultavimą. Kad tai tikrai reikalinga ir naudinga, aiškėja išanalizavus Inspekcijos veiklos rezultatus. Inspekcijai tapus aktyvia statybos dalyvių konsultante ir patarėja, stebima ryški statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų mažėjimo tendencija: jeigu 2012 metais, nuo kurių vidurio Inspekcija įdiegė bendrojo konsultavimo telefonu paslaugą ir galimybę elektroniniu būdu teikti paklausimus, nustatytų pažeidimų skaičius, lyginant su 2010 metais, sumažėjo 36 proc., tai 2013 metais – jau 51 proc.

Kokybiška ir saugi renovacija: patikrinimų neišvengs nei vienas renovuojamas namas

Šie metai – išskirtiniai numatytų renovuoti daugiabučių namų gausa. Siekdamos, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai ir saugiai, savo pajėgas suvienijo Aplinkos ministerija, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Bus patikrintas kiekvienas renovuojamas namas bei imtasi visų priemonių, kad būtų užtikrinta tinkama darbuotojų sauga ir sveikata.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS