Modernizuojamų namų statybos valstybinė priežiūra pirmąjį metų mėnesį

2016-02-05
Šiuo metu modernizuojami 605 daugiabučiai gyvenamieji namai, 542 statybvietėse jau bent kartą lankėsi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) statybos valstybinės priežiūros pareigūnai. Sausį patikrinus daugiau kaip dvi dešimtis atnaujinamų namų ir jų statybos dalyvių veiklą, nustatyti tik keli pažeidimai.

Numatytos naujos priemonės nesąžiningiems statytojams sutramdyti

2016-02-05
Aplinkos ministerijos sudaryta speciali darbo grupė numatė papildomas priemones, padėsiančias sustabdyti statomų 1-2 butų namų virsmo daugiabučiais procesą. Pastaraisiais metais šios grupės iniciatyva padaryti teisės aktų pakeitimai nėra pakankami – išaiškėja naujų faktų apie individualių namų kvartaluose dygstančius labiau į daugiabučius panašius namus. Teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose statytojai vis randa landų nesąžiningai veiklai, todėl darbo grupė tęsia darbą ir problemą sprendžia kompleksiškai – teisės aktai tobulinami, numatant reikšmingą savivaldos ir statybos teritorijos bendruomenės dalyvavimą, užkertant kelią statytojų gudravimui.

Teismas negailestingas – neteisėtos statybos padariniai turi būti pašalinti

2016-01-28
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama 2016 m. sausio 20 d. nutartimi atmetė apeliacinius skundus ir paliko galioti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą dėl statinių Lotmiškio g. 1, Nidoje. Kompleksą „Nidos seklyčia“ valdanti bendrovė per metus turi nugriauti svečių namų pastatą, konferencijų patalpą, jungtis tarp svečių namų ir konferencijų patalpos bei restorano, o patį restoraną pertvarkyti.

Aplinkos ministerijoje vyko renginys, skirtas namų modernizavimui aptarti

2016-01-28
Vakar į Aplinkos ministeriją buvo sukviesti šalies savivaldybių merai daugiabučių namų modernizavimo eigai Lietuvoje aptarti. Renginyje pranešimą apie atnaujinamų namų statybos valstybinės priežiūros 2015 metų rezultatus, pažeidimų šalinimo kontrolę, kliūtis, trukdančias laiku atlikti statybos užbaigimo procedūras, ir būdus, kaip jų išvengti, skaitė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė Laura Nalivaikienė.

Nepavyko išsaugoti statinio valstybinėje žemėje – jis griaunamas

2016-01-27
Griaunamas savavališkai pastatytas statinys Kalvarijos savivaldybės Liubavo kaime. Apie 340 kv. m ploto valstybinės žemės užimančios mėšlidės statyba pripažinta savavališka dar 2009 metais. Statytojui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, sprendimas vykdomas priverstinai.

Būstų pirkėjai, nesileiskite apgaudinėjami!

2016-01-26
„Naujas ir modernus butas mažaaukštės statybos name – puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina privatumą ir ramybę“ – nesibaigia nekilnojamojo turto plėtotojų vilionės. Vis dar atsiranda pirkėjų, kurie aklai tuo patiki. Nors ne kartą Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra viešai komentavusios verslininkų gudravimą statomą vieno ar dviejų butų namą paverčiant daugiabučiu, naujo būsto įsigeidę gyventojai nepaiso perspėjimų apie galimas pasekmes. Tik pasijutę apgauti žmonės teisybės ieško ir institucijose, ir per žiniasklaidą – žadėtos ramybės nesulaukia.

Sniego apkloti pastatai – ne tik gražu, bet ir pavojinga

2016-01-19
Pastato stogo ir kitos konstrukcijos projektuojamos taip, kad atlaikytų normines dėl sniego ir kitų poveikių atsirandančias apkrovas. Kokybiškai pagal statinio projektą atlikus statybos darbus ir nesusidarant ekstremalioms sąlygoms, griūties pavojus neturėtų kilti. Tačiau vis pasitaiko atvejų, kai gausiai pasnigus įgriūna pastato stogas. Ši grėsmė kyla ne tik statinius naudojant, bet ir juos statant.

Statybos užbaigimo dokumentai nuotoliniu būdu – jau nuo vasario

2016-01-15
Nuo šių metų vasario 1 d. įsigalioja aplinkos ministro pakeisto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nuostatos, numatančios galimybę visas statybos užbaigimo procedūras atlikti nuotoliniu būdu. Naudodamasis modernizuotos informacinės sistemos „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt) elektroninėmis paslaugomis, statytojas galės ne tik pateikti prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą (toliau tekste – aktas) ar patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau tekste – deklaracija), bet ir pačius statybos užbaigimo dokumentus gauti (atsispausdinti) per IS „Infostatyba“.

„Karštosios linijos“ populiarumas nemenksta, bet pagrįstų pranešimų nedaugėja

2016-01-13
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) „Karštąja linija“ praeitais metais gavo 818 pranešimų, ne ką mažiau nei 2014 metais (850). Dažniausiai apie savavališką statybą pranešama anonimiškai, užpildant elektroninę pranešimo formą arba telefonu su autoatsakikliu. Pranešimų, kuriuose nurodyti pažeidimai pasitvirtina, dalis nekinta jau keletą metų – jie sudaro apie 30 procentų.

IS „Infostatyba“: dar daugiau elektroninių paslaugų ir galimybių

2016-01-08
Baigiantis pirmajam šių metų mėnesiui IS „Infostatyba“ naudotojai galės išbandyti naujas modernizuotos sistemos galimybes. Greta jau įprastomis tapusių elektroninių paslaugų bus galima nuotoliniu būdu ne tik pateikti elektroniniu parašu pasirašytą su statyba susijusį prašymą, bet ir gauti prašomą dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Savivaldybei neišdavus statybos leidimo, statytojas gali kreiptis į VTPSI

2016-01-08
Statybos įstatymas numato teisę statytojui tam tikrais atvejais teikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kai savivaldybės administracija jo neišduoda. Tačiau tokia galimybe 2014–2015 metais pasinaudojo tik pora statytojų – Vilniaus miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių administracijoms neišdavus SLD, jie prašymus pateikė VTPSI skyriams.

Statytojai vis dar pamiršta vieną svarbią pareigą

2015-12-30
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) jau ne kartą viešai priminė statytojams, kad jų pareiga – pradedant statinio statybą pateikti tam tikrą informaciją apie ją. Nors toks Statybos įstatymo reikalavimas įrašytas ir kiekviename savivaldybės administracijos išduotame statybą leidžiančiame dokumente, VTPSI pareigūnams, tikrinantiems statybų teisėtumą, neretai už jo nesilaikymą statytojams tenka skirti baudas. Už privalomos informacijos apie statybą nepateikimą šiais metais surašyta 120 administracinio teisės pažeidimo protokolų ir nutarimais ar administraciniais nurodymais paskirta baudų daugiau kaip už 31 tūkst. eurų.

Panaikintas detaliojo plano J. Simpsono g. 21, Palangoje, patikrinimo aktas

2015-12-22
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) gruodžio 18 d. priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. spalio 1 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento (TPD) patikrinimo aktą su teigiama detaliojo plano J. Simpsono g. 21, Palangoje, (DP) patikrinimo išvada ir apie tai informavo Palangos miesto savivaldybę ir planavimo organizatorių.

Statybos darbų žurnalas – lyg statinio gimimo liudijimas

2015-12-18
Statybos inspektoriai, tikrindami statybas ir statybos dalyvių veiklą, pastebi, kad statybos darbų žurnalas – ne itin mėgstamas darbų vadovų dokumentas. Dažnai įrašai apie kasdien statybvietėje vykdytus darbus atsiranda po savaitės ar išvis pamirštama juos aprašyti, nenurodomi visi būtini priedai. Tinkamai ir laiku užpildyti statybos darbų žurnalą ir statybą užbaigus jį perduoti statytojui – rangovo pareiga. Statytojui šis žurnalas svarbus dokumentas tiek statybos, tiek ir statinio naudojimo metu.

Puslapiai