Naujojo Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos prigijo – žymiai sumažėjo planavimo dokumentų

Planavimo organizatorių pateikiamų tikrinti teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius per metus sumažėjo daugiau kaip trečdaliu (36,5 proc.). Tai nustatė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), atlikusi su teritorijų planavimo valstybine priežiūra susijusios veiklos per šių metų pirmąjį ketvirtį analizę ir rezultatus palyginusi su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Semtis patirties statybos inspekcijoje – kolega iš Latvijos

Gegužės 19 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) priėmė Latvijos statybos kontrolės institucijos vadovą Peterį Drukį. Vizito tikslas – susipažinti su statybos valstybinės priežiūros sistema Lietuvoje ir galimybėmis gerąją praktiką pritaikyti savo šalyje.

Už statybos darbų modernizuojamame name broką atsakomybės išvengti nepavyks

Daugiabučių modernizavimo proceso sparta džiugina, pastebimai gerėja statybos darbų kokybė. Tačiau vis dar kartkartėmis Aplinkos ministeriją pasiekia ir ne patys gražiausi atsiliepimai apie rangovų požiūrį į atliekamą darbą. Sakoma, šaukštas deguto ir statinę medaus pagadina. Šįkart tuo degutu tapo Jonavoje Girelės gatvėje esančio daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įgyvendinanti uždaroji akcinė bendrovė „Verslo bitė“.

Ar galima naudoti statinį atliekant jame statybos darbus, sprendžia projektuotojas

Naudojant šiuolaikines medžiagas ir technologijas pastatų remonto ir rekonstravimo darbai jau nebepriklauso nuo metų laiko, juos taip pat galima atlikti ir naudojamuose pastatuose. Nenorėdami patirti nuostolių, pastatų savininkai dažniausiai nestabdo juose vykdomos įprastinės veiklos. Konstrukcijos ardomos ir statomos veikiančios gamybos sąlygomis, greta biurų///įstaigų, prekybos ir paslaugų patalpų, prie pat darbo vietų ar galimo pašalinių žmonių buvimo zonų. Tačiau pastato ar atskirų patalpų naudojimo pagal paskirtį galimybė tokiomis sąlygomis turi būti atsakingai įvertinta rengiant statinio projektą, kad neištiktų „Maximos“ kaimyninėje Latvijoje likimas.

Bausmės prasižengusiems rangovams – iki kvalifikacijos atestato panaikinimo

Kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas ar panaikinimas dėl padarytų pažeidimų ypatingo statinio statybos rangovui reiškia jo laikiną pašalinimą iš tam tikros statybos verslo srities. Tokia griežta bausmė – atestato galiojimo sustabdymas – pastaraisiais metais buvo paskirta vienam modernizuojamo namo ir vienam jau naudojamo pastato statybos rangovui. Šis už vengimą pašalinti statinio garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus taip pat laikinai neteko teisės atlikti ypatingų statinių statybos darbų. Tokia drausminimo priemonė gali būti taikoma ir rangovo paskirtam ar pasamdytam statybos vadovui, kuris tiesiogiai atsakingas už tinkamą darbų vykdymą statybvietėje.

Atnaujinami pastatai aktyviai tikrinami

Pastatų modernizavimo procesas įsibėgėja – šiais metais daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti jau išduota 317 statybą leidžiančių dokumentų. Modernizavimo darbai atliekami 476 daugiabučiuose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), įsipareigojusi atsakingai vykdyti valstybinę šio proceso priežiūrą, 2014–2015 metais patikrino 371 modernizuojamą objektą. Iš jų net 138 patikrinti šiais metais. Taip pat šiemet išduoti 86 statybos užbaigimo aktai, surašyta 11 administracinių teisės pažeidimų (ATP) protokolų, paskirta baudų už 877,91 euro.

Ką būtina žinoti nusprendus pertvarkyti šildymo sistemą daugiabutyje

Daugiabučio namo, jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

Statyba prie vandens telkinių griežtai ribojama

Vis labiau šylant orams stiprėja gyventojų trauka prie vandens telkinių. Ir neužtenka tik takelio ežero ar upės pakrantėje. Norisi turėti savo lieptą, pirtelę ar net vasarnamį kuo arčiau vandens. Tvoros iš pakrančių sparčiai traukiasi, baiminantis pernai aplinkos ministro nustatytos didelės baudos už vieną nelegalios tvoros metrą. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad prie vandens telkinių ir kitų statinių statyba ribojama arba visai draudžiama.

Pavasarį aktyviau ieškoma ir savavališkai dygstančių statinių

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai balandžio–birželio mėnesiais atliks daugiau kaip trečdalį visiems metams planuotų reidų. Kaip rodo daugiametė patirtis, būtent šiuo laikotarpiu nustatoma daugiausiai savavališkų statybų. Per žiemą kurtus pastatų rekonstravimo ar naujos statybos projektus atšilus orams žmonės skuba įgyvendinti. Dokumentus tikisi sutvarkyti vėliau, kartais net neišsiaiškinę, ar apskritai tokio statinio statyba ar rekonstravimas toje vietoje yra galimas. Todėl statybos inspektoriai be išankstinio įspėjimo tikrina, ar atskirose teritorijose vykdomos statybos nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.

Statybos metu nukrypta nuo projekto – ką daryti

Retas reiškinys, kad statinys būtų statomas ir pastatytas griežtai pagal projektą. Statybos metu susiduriama su projektuotojų nenumatytomis aplinkybėmis, statybininkai naudoja netikslius matavimo prietaisus ar nesureikšmina faktinių neatitikčių brėžiniams. Nemažai atvejų, kai statybos eigoje tampa akivaizdu, kad šiek tiek pakeitus sprendinius statinys labiau tenkintų statytojo poreikius ar atrodytų gražiau. Esant nežymiems nukrypimams, pakanka pataisyti statinio projektą. Tačiau kai kurios neatitiktys gali sukelti rimtų rūpesčių.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas – profesionalesnė verslo priežiūra

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) šių metų pradžioje pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI). Šiuo susitarimu abi inspekcijos įsipareigojo keistis reikalinga informacija, kad galėtų profesionaliai ir sklandžiai vykdyti joms priskirtas verslo priežiūros funkcijas.

Augant konsultacijų poreikiui patobulinta konsultacijų linija

Praeitais metais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai suteikė 13 300 konsultacijų, iš jų daugiau kaip 11 tūkstančių – telefonu. Lyginant su 2013 metais, telefonu pakonsultuota 2 tūkstančiais daugiau asmenų. Jau ir šiais metais konsultacijų telefonu kreipėsi apie pusketvirto tūkstančio interesantų. Tai didžiulis srautas skambučių bendruoju konsultavimo telefono numeriu (8 5) 207 3333. Nors šį numerį daugelis įsidėmėjo, tačiau ne visiems pavyksta iš karto susisiekti su konsultantais dėl to, kad šia linija buvo skambinama norint pranešti apie galimai savavališkas statybas, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančių pareigūnų galimai neteisėtus veiksmus, kai tokiems pranešimams skirta speciali „Karštoji linija“. Nemažai konsultantų laiko taip pat buvo eikvojama išklausant paklausimus dėl informacinės sistemos „Infostatyba“ ir peradresuojant skambučius informacinių technologijų specialistams. Todėl nuspręsta įdiegti automatinį skambučių peradresavimą.

„Karštąja linija“ – „karštų“ pranešimų nedaug

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) per pirmąjį 2015 metų ketvirtį „Karštąja linija“ gavo 153 pranešimus (99 elektroniniu paštu ir 54 telefonu su atsakikliu). Išnagrinėjus 88 pranešimus, teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatyta 19 atvejų, dėl penkių iš jų surašyti savavališkos statybos aktai ir atliekami tolesni jos padarinių šalinimo veiksmai. Kitais atvejais statytojams pateikti privalomieji nurodymai per tam tikrą laiką pašalinti pažeidimus.

Kaunas išsiveržė į priekį daugiabučių modernizavimo trasoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, šiuo metu daugiausia modernizuojamų daugiabučių namų statybviečių, kuriose triūsia statybininkai, – Kaune. Statybos darbai vykdomi 61 atnaujinamame name.

Kad tvora nemestų šešėlio dėl neteisėtų veiksmų

Kas dešimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) statybos valstybinės priežiūros pareigūnų pernai surašytas savavališkos statybos aktas – dėl įvairių užtvarų. Tai nesilaikant teisės aktų nuostatų, dažniausiai valstybinėje žemėje, ar nepaisant teisėtų kaimynų interesų pastatyti aptvarai, tvoros, užtvaros, voljerai ir panašūs inžineriniai statiniai.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS