Per pusmetį – daugiau kaip 10 tūkstančių konsultacijų

Per šių metų pirmąjį pusmetį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai bendruoju konsultavimo telefonu suteikė 9 221 konsultaciją, į 956 paklausimus atsakė raštu – patvirtinta rašytine konsultacija (164) ar elektroniniu laišku (792). Pakonsultuota kone pustrečio tūkstančio daugiau interesantų nei per tą patį praeitų metų laikotarpį, o lyginant su 2013 metų pirmuoju pusmečiu – dvigubai daugiau. Šiai tendencijai didžiausią įtaką turi skambučių konsultavimo telefonu srautas.

Inspekcijoje įgyvendinto projekto nauda – ir darbuotojams, ir klientams

Kodėl panašaus prašymo, skundo statybos ar teritorijų planavimo klausimais nagrinėjimo eiga, trukmė Telšių ir Alytaus apskrityse yra skirtinga? Kodėl statybos patikros atliekamos ir jų rezultatai Vilniaus ir Klaipėdos regionuose vertinami nevienodai, o identiškus pažeidimus padariusiems asmenims taikomos ne tokios pačios nuobaudos? Tokių ir panašių klausimų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) klientams nuo šiol neturėtų kilti. Atskirų inspekcijos padalinių vykdomos veiklos skirtumų išvengti ir teikiamų paslaugų kokybę užtikrinti padės VTPSI įdiegtos kokybės vadybos ir subalansuotų rodiklių sistemos. Birželį inspekcija gavo vadybos sistemos sertifikatą.

Modernizavimo kokybė nepasiekiama be kokybiškų statybos produktų

Gero siuvėjo iš prasto audinio pasiūtas kostiumas gal ir atrodys patraukliai, bet greičiau susidėvės – ir klientas liks nepatenkintas, ir siuvėjo reputacija susvyruos. Taip ir su atnaujinamais pastatais. Kad ir nepriekaištingai bus atlikti modernizavimo darbai, jeigu panaudoti projekte numatytų eksploatacinių savybių neatitinkantys gaminiai, tikėtina, kad po kiek laiko gyventojai pasijaus apgauti. Nebus pasiektas planuotas energinis efektyvumas ar neužtikrinta ilgalaikė pastato atitiktis esminiams statinio reikalavimams.

Sustabdžius statybą, už saugą statybvietėje atsakingas statytojas

Praeitą savaitę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) Kauno skyrius gavo pranešimą apie nesaugią statybvietę pačiame Kauno centre. Vietoj nugriauto „Merkurijaus“ prekybos centro pradėto statyti komercinio ir apartamentų pastato nuvykę statybos inspektoriai iš Laisvės alėjos pusės jokių pavojų keliančių ženklų nepastebėjo. Tačiau apėję aplink pastatą įsitikino, kad būkštavimai dėl saugumo tikrai pagrįsti.

Inspekcijos „Karštąja linija“ pagrįstų skundų nedaugėja

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) „Karštąja linija“ per pirmąjį šių metų pusmetį gauti 348 pranešimai, tarp kurių 169 – iš Vilniaus apskrities gyventojų. VTPSI specialistams išnagrinėjus apie tris šimtus elektroniniu paštu ir telefonu su atsakikliu pateiktų pranešimų, tik kas ketvirtame nurodyti pažeidimai pasitvirtino. Nors, palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, pranešimų skaičius geru pusšimčiu mažesnis, tačiau pagrįstų skundų dalis beveik nekinta – padidėjo vos dviem procentiniais punktais.

Įsibrauta į inspekcijos interneto svetainę

Liepos 6-osios vakare pastebėta įsibrovimo į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) interneto svetainę www.vtpsi.lt požymių. Vienas iš privačių konsultavimo paslaugas teikiančių verslininkų suskubo tuo pasinaudoti ir pasisiūlė tarpininkauti tarp interesantų ir inspekcijos, aiškinant teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymą, sprendžiant konkrečias gyventojų problemas šiose srityse. Be to, savo įmonės tinklalapyje šį incidentą netruko susieti su neseniai patvirtinta privalomą nekilnojamojo turto registravimą numatančia tvarka ir paskelbė, kad „valdžiai priėmus namų savininkams nepalankų sprendimą dėl privalomos registracijos, susilaukta atsako – nulaužta Statybos inspekcijos sistema“.

Įsibėgėjęs namų modernizavimo procesas verčia greičiau suktis ir statybos inspektorius

Šiais metais savivaldybių administracijos jau išdavė 517 leidimų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kai per visus 2014 metus – 546. Lyginant praeitų ir šių metų pirmuosius pusmečius – šiemet leidimų išduota triskart daugiau. Šiais laikotarpiais modernizuojamų namų statybviečių, kuriose vykdomi darbai, skaičius skiriasi taip pat kone trigubai. Nors ir pernai, ir šiemet per pirmąjį metų pusmetį statybos inspektoriai patikrino maždaug tokią pačią dalį (apie 70 proc.) visų modernizuojamų namų, prie kurių triūsia statybininkai, tačiau šiais metais jiems teko aplankyti dvigubai daugiau statybviečių. Beveik tiek pat padaugėjo ir statybos užbaigimo procedūrų – per 2014 metų pirmąjį pusmetį surašyta 70 atnaujintų namų statybos užbaigimo aktų, šiemet – 132.

Kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ar statau, kaip noriu?

Statybą reglamentuojančių teisės aktų kaita piktina gyventojus ir statybos verslo atstovus, nors dažniausiai tai susiję su statybų teisinės aplinkos gerinimu, administracinės naštos mažinimu. Nuo 2010 metų vis tobulinamas statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai“, numato daugiau atvejų, kai nesudėtingą statinį galima statyti be savivaldybės administracijos išduodamo statybą leidžiančio dokumento (SLD). Pakanka paisyti trečiųjų asmenų teisėtų interesų ir įstatymais nustatytų ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimų.

Kaimynų nesutarimus dėl želdinių sprendžia teismas

Ne tik per arti sklypo ribos pastatyta malkinė ar pavėsinė sukiršina kaimynus. Gretimame sklype sulapojus medžiams, krūmams, ūgtelėjus gyvatvorei, jų metamas šešėlis ar į svetimą žemę įsiraususios šaknys taip pat kelia šios žemės savininko nepasitenkinimą. Tuomet, dažnai net nepabandžius su kaimynu pasikalbėti, nuoskauda dėl pažeistų teisėtų interesų išsilieja skunduose įvairioms institucijoms. Jų gauna ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Tik išspręsti problemą tai nepadeda.

Kondicionieriaus pritvirtinimas pastato išorėje – taip pat savavališka statyba

Kad negalima tik savo nuožiūra pasirinkti butui priklausančio balkono įstiklinimo konstrukcijos, rėmo spalvos, perdažyti fasadą ar jo dalį, jau žino kone visi miestų daugiabučių namų gyventojai. Tačiau ne visada kreipiasi į savivaldybės architektus, norėdami pritvirtinti įvairią įrangą ant daugiabučio namo sienos ar stogo. Manoma, kad jeigu nepertvarkomos pastato laikančiosios konstrukcijos, tai jo paprastojo remonto darbams jokių leidimų nereikia. Bet yra ir susipažinusių su reikalavimais ar tiesiog neabejingų pastatų architektūrai piliečių. Dėl savavališkai atliktų pastato išvaizdą keičiančių paprastojo remonto darbų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna skundų. Iš tikrųjų visiems turėtų rūpėti, kad vienas ar kitas pastatas nebjaurotų miesto veido.

Įvykdyti teismų sprendimai nugriauti neteisėtus statinius

Vykdant teismų sprendimus dėl savavališkos statybos ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą (SLD) padarinių šalinimo, valstybei atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI). Kai asmuo, kurį teismas įpareigojo pašalinti statybos padarinius, per nustatytą terminą neįvykdo teismo sprendimo, VTPSI organizuoja statinių griovimo ir statybviečių tvarkymo darbus. Šiemet iki vasaros pradžios priverstinai nugriauti šešių statytojų neteisėtai statyti statiniai, už griovimo darbus rangovams sumokėta 43,17 tūkst. eurų.

Inspekcija paminėjo Pasaulinę kraujo donorų dieną

Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donorų diena. Būrys inspekcijos darbuotojų Vilniuje atsiliepė į Kraujo centro kvietimą tapti neatlygintinais kraujo donorais. Tokiu būdu praeitą penktadienį inspekcija paminėjo artėjančią kraujo donorų dieną ir keliais kraujo lašeliais papildė patį reikalingiausią ir brangiausią pasaulio banką – gyvybės banką.

Įvertintas statybos inspektorių indėlis, užtikrinant daugiabučių modernizavimo kokybę

Šiandien Aplinkos ministerijoje surengtoje metinėje daugiabučių modernizavimui skirtoje konferencijoje įvertintas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) indėlis į šį procesą. Aptarus modernizavimo eigą ir rezultatus, svarbiausias problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti modernizavimo darbų kokybę, aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas ir viceministrė Daiva Matonienė įteikė apdovanojimus ir padėkas aktyviausiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos dalyviams. Greta Būsto energijos taupymo agentūros darbuotojų apdovanotas ir būrys statybos valstybinę priežiūrą modernizuojamuose namuose vykdančių VTPSI specialistų:

Pakeistas statybos užbaigimo reglamentavimas – bus greičiau ir skaidriau

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiantis pakeistas statybos techninis reglamentas „Statybos užbaigimas“ nustato aiškius statybos užbaigimo procedūrų terminus, institucijų įgaliotų pareigūnų sprendimų priėmimo elektroniniu būdu galimybę, statytojo teisę pateikti alternatyvius dokumentus. Naujos ar patikslintos reglamento nuostatos padės sumažinti į statybos užbaigimo komisijas savo atstovus deleguojančių institucijų administracinę naštą, o statytojas galės nuotoliniu būdu stebėti jo prašymo nagrinėjimo eigą.

Nustatytos pastato Vilniuje avarijos priežastys

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) sudaryta šių metų sausio pradžioje įvykusios pastato Vilniaus g. 35, Vilniuje, avarijos tyrimo komisija birželio 5 d. baigė darbą. Išnagrinėjusi pastato dalies griūties aplinkybes, statinio rekonstravimo projekto sprendinius, statybos vykdymo dokumentus, statybos dalyvių paaiškinimus ir atsižvelgdama į ekspertų išvadas, komisija įvardijo avarijos priežastis. Avarijos tyrimo akte konstatuota, kad rekonstruojamo pastato dalies griūtį lėmė tiek projekto trūkumai, tiek ir technologiškai neteisingai vykdomi statybos darbai. Pripažinta, kad įtakos galėjo turėti ir tuo laikotarpiu vyravusios meteorologinės sąlygos.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos RSS