Profesine šventė – proga įvertinti pasiekimus, išsakyti lūkesčius

Pabandykime įsivaizduoti gyvenimą be profesionalių statybininkų… Kaip atrodytų mūsų namai, miestai, šalis? Nors pastaraisiais dešimtmečiais statybininko profesijos įvaizdis patyrė ir pakilimų, ir nuosmukių, tačiau tai viena iš profesijų, be kurių šiuolaikinė visuomenė tiesiog neįsivaizduojama.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Bendraturčiams patariama nusistatyti sklypo naudojimo tvarką

Ar galima savo sklypo dalyje statyti malkinę, garažą ar pavėsinę, tiesti inžinerinius tinklus be bendraturčių sutikimo, jei žemės sklypas yra valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise?

Statybos sodo sklype ypatumai

Nors daržų ir sodų vasara baigiasi, statybos sodininkų bendrijose nestoja. Taip mano konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai. Vis dar daug paklausimų gaunama tiek dėl sodo namų, tiek ir dėl gyvenamųjų namų bei jų priklausinių statybos ar rekonstravimo sodo sklypuose.

Supaprastintos statybos užbaigimo procedūros

Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-668 pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, siekiant supaprastinti statytojų ar statinių savininkų privalomas atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Konsultacijų poreikis nemažėja

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) gyventojus ir verslo subjektus konsultuoja, vadovaudamasi Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis. Konsultacijos teikiamos žodžiu (telefonu ir atvykus į Inspekciją), raštu (pateikiant paklausėjo nurodytu būdu) ir elektroniniu paštu, konsultantams tiesiogiai atsakant į paklausimus.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Valstybine ne maisto produktų inspekcija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (VNMPI) pasirašė dvišalį bendradarbiavimo susitarimą.

Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės

Vienu iš prioritetinių veiklos uždavinių Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) laiko savavališkos statybos prevenciją ir jos padarinių šalinimą. Siekiant išsiaiškinti savavališkos statybos atvejus, tiek planine, tiek ir neplanine tvarka tikrinama, ar statiniai statomi turint privalomus statybą leidžiančius dokumentus, ar nenukrypstama nuo esminių projekto sprendinių. Patikrinimai atliekami ir pagal gyventojų pranešimus „Karštąja linija“.

Atliekamas tyrimas dėl galimai nekokybiško Pasvalio daugiabučio modernizavimo

Žiniasklaidoje pasklidus informacijai, kad renovuoto daugiabučio namo Taikos g. 27, Pasvalyje, rūsyje randasi vanduo ir pastebėta kitų statybos defektų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) operatyviai ėmėsi tirti situaciją. Sudaryta komisija, kurios nariai nedelsdami nuvyko aiškintis aplinkybių.

Liepa - renovadienių mėnuo. Grafikas 

  

Renovadienių mėnuo pradėtas seminaru statybos techniniams prižiūrėtojams

Aplinkos ministerijai liepą paskelbus renovadienių mėnesiu, Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) jau pirmąją šio mėnesio dieną Kaune organizavo seminarą „Statinio statybos techninės priežiūros ypatumai, vykdant daugiabučių gyvenamųjų pastatų atnaujinimą (modernizavimą)“.

Kaip įregistruoti nebaigtą statybą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) gauna daug paklausimų dėl galimybės įregistruoti nuosavybės teisę į statinį, dar neįgyvendinus visų projekto sprendinių. Toks poreikis atsiranda, kai statytojas, neužbaigęs statinio statybos, nori jį parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti kitam asmeniui. Informacijos apie statinio statybos baigtumo procentą reikalauja ir kreditoriai, kai statinys statomas skolintomis lėšomis.

Nedeklaravus statybos užbaigimo pasistatytas namas netaps nuosavybe

Nors pagal galiojančius teisės aktus nedraudžiama naudoti pastatytą gyvenamąjį namą neįforminus jo statybos užbaigimo, tačiau to nepadarius, negalima įregistruoti nuosavybės teisės į susikurtą nekilnojamąjį turtą. Registrų centrui kartu su prašymu reikia pateikti ir dokumentus, patvirtinančius prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą.

Dar kartą apie techninių prižiūrėtojų pareigas ir atsakomybę

Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) vis dar pasiekia gyventojų nusiskundimai dėl nekokybiškai atliktų pastatų atnaujinimo darbų (renovacijos). Trūkumų aptinka ir patys VTPSI pareigūnai, statybvietėse tikrindami renovuojamus namus bei šių statybų techninių prižiūrėtojų veiklą. Nors nustatyti pažeidimai dažniausiai nedelsiant pašalinami, jų laiku nepastebėjus, vėliau gali išryškėti reikšmingesni statybos defektai.

Pasaulinę aplinkos dieną – aplinkos ministro padėkos

Per iškilmingą Pasaulinės aplinkos dienos minėjimą birželio 9 dieną pagerbti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) darbuotojai, sąžiningai ir kvalifikuotai atliekantys savo pareigas.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS