Statyba prie vandens telkinių griežtai ribojama

Vis labiau šylant orams stiprėja gyventojų trauka prie vandens telkinių. Ir neužtenka tik takelio ežero ar upės pakrantėje. Norisi turėti savo lieptą, pirtelę ar net vasarnamį kuo arčiau vandens. Tvoros iš pakrančių sparčiai traukiasi, baiminantis pernai aplinkos ministro nustatytos didelės baudos už vieną nelegalios tvoros metrą. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad prie vandens telkinių ir kitų statinių statyba ribojama arba visai draudžiama.

Pavasarį aktyviau ieškoma ir savavališkai dygstančių statinių

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai balandžio–birželio mėnesiais atliks daugiau kaip trečdalį visiems metams planuotų reidų. Kaip rodo daugiametė patirtis, būtent šiuo laikotarpiu nustatoma daugiausiai savavališkų statybų. Per žiemą kurtus pastatų rekonstravimo ar naujos statybos projektus atšilus orams žmonės skuba įgyvendinti. Dokumentus tikisi sutvarkyti vėliau, kartais net neišsiaiškinę, ar apskritai tokio statinio statyba ar rekonstravimas toje vietoje yra galimas. Todėl statybos inspektoriai be išankstinio įspėjimo tikrina, ar atskirose teritorijose vykdomos statybos nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.

Statybos metu nukrypta nuo projekto – ką daryti

Retas reiškinys, kad statinys būtų statomas ir pastatytas griežtai pagal projektą. Statybos metu susiduriama su projektuotojų nenumatytomis aplinkybėmis, statybininkai naudoja netikslius matavimo prietaisus ar nesureikšmina faktinių neatitikčių brėžiniams. Nemažai atvejų, kai statybos eigoje tampa akivaizdu, kad šiek tiek pakeitus sprendinius statinys labiau tenkintų statytojo poreikius ar atrodytų gražiau. Esant nežymiems nukrypimams, pakanka pataisyti statinio projektą. Tačiau kai kurios neatitiktys gali sukelti rimtų rūpesčių.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas – profesionalesnė verslo priežiūra

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) šių metų pradžioje pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI). Šiuo susitarimu abi inspekcijos įsipareigojo keistis reikalinga informacija, kad galėtų profesionaliai ir sklandžiai vykdyti joms priskirtas verslo priežiūros funkcijas.

Augant konsultacijų poreikiui patobulinta konsultacijų linija

Praeitais metais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai suteikė 13 300 konsultacijų, iš jų daugiau kaip 11 tūkstančių – telefonu. Lyginant su 2013 metais, telefonu pakonsultuota 2 tūkstančiais daugiau asmenų. Jau ir šiais metais konsultacijų telefonu kreipėsi apie pusketvirto tūkstančio interesantų. Tai didžiulis srautas skambučių bendruoju konsultavimo telefono numeriu (8 5) 207 3333. Nors šį numerį daugelis įsidėmėjo, tačiau ne visiems pavyksta iš karto susisiekti su konsultantais dėl to, kad šia linija buvo skambinama norint pranešti apie galimai savavališkas statybas, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančių pareigūnų galimai neteisėtus veiksmus, kai tokiems pranešimams skirta speciali „Karštoji linija“. Nemažai konsultantų laiko taip pat buvo eikvojama išklausant paklausimus dėl informacinės sistemos „Infostatyba“ ir peradresuojant skambučius informacinių technologijų specialistams. Todėl nuspręsta įdiegti automatinį skambučių peradresavimą.

„Karštąja linija“ – „karštų“ pranešimų nedaug

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) per pirmąjį 2015 metų ketvirtį „Karštąja linija“ gavo 153 pranešimus (99 elektroniniu paštu ir 54 telefonu su atsakikliu). Išnagrinėjus 88 pranešimus, teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatyta 19 atvejų, dėl penkių iš jų surašyti savavališkos statybos aktai ir atliekami tolesni jos padarinių šalinimo veiksmai. Kitais atvejais statytojams pateikti privalomieji nurodymai per tam tikrą laiką pašalinti pažeidimus.

Kaunas išsiveržė į priekį daugiabučių modernizavimo trasoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, šiuo metu daugiausia modernizuojamų daugiabučių namų statybviečių, kuriose triūsia statybininkai, – Kaune. Statybos darbai vykdomi 61 atnaujinamame name.

Kad tvora nemestų šešėlio dėl neteisėtų veiksmų

Kas dešimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) statybos valstybinės priežiūros pareigūnų pernai surašytas savavališkos statybos aktas – dėl įvairių užtvarų. Tai nesilaikant teisės aktų nuostatų, dažniausiai valstybinėje žemėje, ar nepaisant teisėtų kaimynų interesų pastatyti aptvarai, tvoros, užtvaros, voljerai ir panašūs inžineriniai statiniai.

Nugriauti nereikalingą statinį tik savininko noro pakanka ne visada

Turbūt niekam ne naujiena, kad norint statyti statinį dažniausiai reikia pasirengti projektą ir gauti tokio statinio statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau yra nustatyti atvejai, kai savininkui ar statytojui panorėjus nugriauti nereikalingą, apgriuvusį ar net dar nebaigtą statyti tam tikrų parametrų ar kultūros paveldo pastatą, inžinerinį statinį, taip pat reikia šių dokumentų. Jais nepasirūpinus, griovimo veiksmai laikomi savavališkais, kiltų problemų ir norint nugriautą statinį išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

Investicijas į projektą kompensuoja sklandi statybos eiga

Statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai pastebi, kad dažnai statinių statybos eigą, jos užbaigimo procedūras sunkina laiku neparengta visa būtina projektinė dokumentacija. Kliūtimi sklandžiai statybos eigai tampa ir nepakankamai detalūs projektų sprendiniai. Neretai tai turi neigiamą įtaką darbų kokybei ir numatytiems statybos užbaigimo terminams. Šių nesklandumų galima išvengti statytojui su projektuotoju išsamiai aptarus pagal teisės aktų reikalavimus privalomos projektinės dokumentacijos sudėtį, apimtį ir sprendinių detalumą.

Penktadalis visų savavališkai statomų statinių – individualūs namai

Nors savavališkų statybų kasmet nustatoma vis mažiau, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, rizikuojančių be privalomų dokumentų statyti naujus ar rekonstruoti jau esamus individualius namus gyventojų nemažėja. Matyt, gaji nuomonė, kad statybos nuosavame sklype neturėtų reguliuoti jokie įstatymai. Tačiau tokia „laisve“ gali džiaugtis tik nesudėtingus pastatus statantys kaimų gyventojai, nepažeisdami kaimynų interesų. Ir tai tik tada, kai sklypas nepatenka į apsaugos reglamentų saugomą teritoriją. Kitais atvejais, priklausomai nuo statinio kategorijos, privalomas atitinkamas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).

Pareigingas statybos techninis prižiūrėtojas – pastatų modernizavimo kokybės garantas

Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą. Kas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kokybiškai ir panaudojant projekte nurodytų savybių medžiagas?

Statybinių atliekų tvarkymo pažeidimai – kas dešimtoje statybvietėje

Nuo šių metų vasario 1 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) pareigūnai, tikrindami statybų teisėtumą, atlieka ir pirmines statybinių atliekų tvarkymo statybvietėse patikras. Ar laikomasi svarbiausių šių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nustatoma pildant specialų kontrolinį klausimyną.

Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų daugėja

   Per šių metų du mėnesius daugiabučiams namams modernizuoti išduoti 89 statybą leidžiantys dokumentai. Šiuo metu atnaujinimo darbai atliekami 372 statiniuose, iš jų iki vasario mėnesio patikrinti 334 daugiabučiai gyvenamieji namai Pagal modernizuojamų pastatų skaičių pirmauja Šiaulių (50), Kauno (48) ir Klaipėdos (45) regionai, mažiausiai tokių objektų Telšių (20), Marijampolės (20) ir Vilniaus (24) regionuose. Daugiausiai statybą leidžiančių dokumentų išduota Kauno ir Klaipėdos regionuose.

Džiuginantys statinių naudojimo priežiūros pokyčiai

   Pastebėtina tendencija, kad auga susidomėjimas statinių naudojimo priežiūra, ją vykdančių subjektų kompetencija, nemažėja nusiskundimų dėl šios priežiūros kokybės. Konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai sulaukia daug su šia sritimi susijusių klausimų.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS