Savavališkų statybų tendencijos nuteikia optimistiškai

Mažinti savivalę statybos srityje – vienas iš pagrindinių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) veiklos uždavinių.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Statybos darbų žurnalas privalomas ne visada

Statybos įstatyme nustatyta, kad rangovas privalo įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui), o praradęs šiuos dokumentus turi savo lėšomis juos atkurti.

Veiklos efektyvumui užtikrinti – ilgalaikė strategija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), kiekvienais metais planuodama savo veiklą, išsikelia vis ambicingesnius tikslus, kurie palaipsniui virsta kontrolės institucijos kasdiene darbo praktika.

Įvardijus mažareikšmius pažeidimus stiprėja statybos valstybinė priežiūra

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), kaip ir kitos priežiūrą vykdančios institucijos, iki šių metų pradžios didelius laiko ir žmogiškuosius išteklius eikvodavo mažareikšmiams pažeidimams ištirti, nors būdavo akivaizdu, kad skundo esmė – dviejų, dažniausiai fizinių asmenų civiliniai santykiai. Baimintasi, kad, nepradėjus tyrimo, pareiškėjas skųs instituciją ar jos pareigūną dėl neveikimo.

Profesine šventė – proga įvertinti pasiekimus, išsakyti lūkesčius

Pabandykime įsivaizduoti gyvenimą be profesionalių statybininkų… Kaip atrodytų mūsų namai, miestai, šalis? Nors pastaraisiais dešimtmečiais statybininko profesijos įvaizdis patyrė ir pakilimų, ir nuosmukių, tačiau tai viena iš profesijų, be kurių šiuolaikinė visuomenė tiesiog neįsivaizduojama.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Bendraturčiams patariama nusistatyti sklypo naudojimo tvarką

Ar galima savo sklypo dalyje statyti malkinę, garažą ar pavėsinę, tiesti inžinerinius tinklus be bendraturčių sutikimo, jei žemės sklypas yra valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise?

Statybos sodo sklype ypatumai

Nors daržų ir sodų vasara baigiasi, statybos sodininkų bendrijose nestoja. Taip mano konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai. Vis dar daug paklausimų gaunama tiek dėl sodo namų, tiek ir dėl gyvenamųjų namų bei jų priklausinių statybos ar rekonstravimo sodo sklypuose.

Supaprastintos statybos užbaigimo procedūros

Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-668 pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, siekiant supaprastinti statytojų ar statinių savininkų privalomas atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Konsultacijų poreikis nemažėja

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) gyventojus ir verslo subjektus konsultuoja, vadovaudamasi Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis. Konsultacijos teikiamos žodžiu (telefonu ir atvykus į Inspekciją), raštu (pateikiant paklausėjo nurodytu būdu) ir elektroniniu paštu, konsultantams tiesiogiai atsakant į paklausimus.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Valstybine ne maisto produktų inspekcija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (VNMPI) pasirašė dvišalį bendradarbiavimo susitarimą.

Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės

Vienu iš prioritetinių veiklos uždavinių Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) laiko savavališkos statybos prevenciją ir jos padarinių šalinimą. Siekiant išsiaiškinti savavališkos statybos atvejus, tiek planine, tiek ir neplanine tvarka tikrinama, ar statiniai statomi turint privalomus statybą leidžiančius dokumentus, ar nenukrypstama nuo esminių projekto sprendinių. Patikrinimai atliekami ir pagal gyventojų pranešimus „Karštąja linija“.

Atliekamas tyrimas dėl galimai nekokybiško Pasvalio daugiabučio modernizavimo

Žiniasklaidoje pasklidus informacijai, kad renovuoto daugiabučio namo Taikos g. 27, Pasvalyje, rūsyje randasi vanduo ir pastebėta kitų statybos defektų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) operatyviai ėmėsi tirti situaciją. Sudaryta komisija, kurios nariai nedelsdami nuvyko aiškintis aplinkybių.

Liepa - renovadienių mėnuo. Grafikas 

  

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS