Ypatingų statinių savavališkos statybos atvejų sumažėjo

2016-07-21
2016 metų I pusmečio statybos valstybinės priežiūros rezultatai rodo, kad vis rečiau be privalomų dokumentų vykdoma ypatingų statinių statyba. Jeigu per tą patį praeitų metų laikotarpį dėl tokių statinių buvo surašyta 22 proc. visų savavališkos statybos aktų, tai šiemet apie 12 proc. Kaip pernai, taip ir šiais metais daugiausia jų – dėl daugiabučių namų remonto darbų, kai pakeičiama pastato išvaizda.

Naujos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatos dėl skundų nagrinėjimo

2016-07-15
2016 m. liepos 14 d. įsigaliojo kai kurie Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4526d18048f811e6b5d09300a16a686c), tarp kurių ir naujos nuostatos dėl skundų ar pranešimų nagrinėjimo. Statybos teisėtumui nustatyti nebus taikoma senatis, jeigu dėl to teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba įtariamas viešojo intereso pažeidimas.

Dar viena kliūtis vienbučius paversti daugiabučiais

2016-07-15
Vakar aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patikslintas statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas“ dar labiau suvaržys nesąžiningų verslininkų galimybes pastatytus didelio ploto vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus faktiškai paversti daugiabučiais. Naujosios nuostatos leis konkrečios teritorijos žemės sklypų savininkams spręsti, ar tokie didelio ploto pastatai gali atsirasti toje teritorijoje.

Elektroniniai statybų dokumentai sparčiai keičia popierinius

2016-07-11
Šiais metais Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ 73 proc. užregistruotų su statybomis susijusių prašymų pateikta nuotoliniu būdu. Tai 2 proc. daugiau, nei 2015 metų pabaigoje. Nors vasarį pradėjus veikti modernizuotai „Infostatybai“ buvo nemažai trikdžių, šiuo metu stebima tendencija, kad naujoji sistema tampa vis draugiškesnė jos naudotojams.

Modernizuotų namų skaičius sparčiai auga

2016-07-05
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį baigta atnaujinti beveik dvigubai daugiau daugiabučių nei per tą patį 2015 m. laikotarpį. Šiemet jau surašyti 243 statybos užbaigimo aktai, pernai – 132. Naujų leidimų atnaujinti daugiabučius namus šiemet išduota keliskart mažiau – tik 128, kai per praeitų metų pirmąjį pusmetį – 517.

Ar galima koreguoti įregistruotą teritorijų planavimo dokumentą?

2016-06-30
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) interneto svetainėje www.tpdr.lt gyventojai ir juridiniai asmenys gali susipažinti su patvirtintais ir įregistruotais teritorijų planavimo dokumentais (TPD), nuotoliniu būdu gauti išrašus ir pažymas. Patvirtinti TPD įsigalioja tik juos įregistravus TPDR. Ar statinio projekto rengimo metu gali būti koreguojamas įregistruotas TPD, kokia korektūros įregistravimo tvarka? – tokius klausimus neretai užduoda tiek gyventojai, tiek ir savivaldybių atstovai.

Puslapiai