Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“