STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS