Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“