Statybos techninis reglamentas STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“