Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“

Redakcijų sąrašas

 

    Statybos techninis reglamentas  „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas

   (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“

STR 1.03.03:2013

 Neteko galiosnuo 2016-03-15
 galiojonuo 2013-07-14 iki 2016-03-14

 

 

Statybos techninis reglamentas  „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

STR 1.03.03:2008

 galiojonuo 2008-06-25 iki 2013-07-13

 

 

Statybos techninis reglamentas  „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

STR 1.03.03:2002

 galiojonuo 2002-07-01 iki 2008-06-24

 

 

Statybos techninis reglamentas  „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

STR 1.03.03:1999

 galiojonuo 2000-02-01 iki 2002-06-30