Statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“