Įsakymai, reglamentuojantys statybos valstybinę priežiūrą

           

    Data ir Nr.                                                   Pavadinimas

 

2017-08-09

Nr. 1V-97

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliojimus statybos srityje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-07-17

Nr. 1V-91

   Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo  

2017-03-08

Nr. 1V-37

   Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir administracinių nusižengimų bylas suteikimo

2017-02-13

Nr. 1V-21

   Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

2017-02-13

Nr. 1V-20

   Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

2017-01-24

Nr. 1V-10

   Dėl planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016-12-30

Nr. 1V-195

   Dėl tyrimo veiksmo protokolo, administracinio nusižengimo protokolo juridiniam asmeniui, nutarimo administracinio nusižengimo byloje juridiniam asmeniui rekvizitų patvirtinimo

2016-12-29

Nr. 1V-191

   Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016-12-29

Nr. 1V-190

   Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016-12-29

Nr. 1V-189

Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016-12-29

Nr. 1V-186

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

*

Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitai

2016-12-29

Nr. 1V-182

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-12-23

Nr. 1V-176

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus  įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

*

Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitai

2016-12-22

Nr. 1V-175

   Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-12-20

Nr. 1V-168

   Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

*

    Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitai

2016-12-13

Nr. 1V-157

   Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo

*

   Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitai

2016-12-13

Nr. 1V-156

   Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo

*

   Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitai

2016-11-16

Nr. 1V-136

   Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

*

   Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitai

2016-11-07

Nr. 1V-128

   Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2016-11-08, Nr. 26425)

2016-09-19

Nr. 1V-113

  Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2016-06-15

Nr. 1V-77

   Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2016-06-08

Nr. 1V-73

   Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-05-04

Nr. 1V-48

   Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

*

   Savavališkos statybos akto rekvizitai

2016-03-29

Nr. 1V-32

   Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

2016-02-22

Nr. 1V-19

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1V-8 „Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto, deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto ir deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo

2016-02-19

Nr. 1V-17

   Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

2016-02-03

Nr. 1V-8

   Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto, Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto ir Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016-01-28

Nr. 1V-5

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-228 „Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo“ pakeitimo

(TAR, 2016-02-01, Nr. 2017)

2015-12-30

Nr. 1V-230

    Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ įsigaliojimo atidėjimo

(TAR, 2015-12-30, Nr. 21016)

2015-12-28

Nr. 1V-228

   Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo

(TAR, 2015-12-28, Nr. 20661)

2015-12-11

Nr. 1V-211

   Dėl Sustabdytos statybos patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015-12-11

Nr. 1V-210

   Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-12-15, Nr. 19785)

*

   Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai

2015-12-11

Nr. 1V-209

    Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą rekvizitų patvirtinimo

2015-12-11

Nr. 1V-208

   Dėl Statybos sustabdymo akto rekvizitų patvirtinimo

2015-12-11

Nr. 1V-207

   Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-12-15, Nr. 19809)

*

   Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitai

2015-12-11

Nr. 1V-206

   Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patvirtinimo

(TAR, 2015-12-15, Nr. 19789)

*

   Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitai

2015-10-16

Nr. 1V-177

   Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-11-19, Nr. 18387)

*

   Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rkvizitai

2015-09-22

Nr. 1V-161

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo

2015-09-15

Nr. 1V-159

     Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo   

2015-09-15

Nr. 1V-157

   Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

2015-09-15

Nr. 1V-156

 Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

2015-09-15

Nr. 1V-153

   Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-07, Nr. 14872)

*

   Statybos užbaigimo akto rekvizitai

2015-09-15

Nr. 1V-152

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

(TAR, 2015-10-07, Nr. 14863)

2015-09-15

Nr. 1V-151

   Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-07, Nr.14862)

*

   Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-143

   Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-06, Nr. 14801)

*

   Privalomojo nurodymo rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-142

  Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-06, Nr. 14800)

2015-08-31

Nr. 1V-141

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-06, Nr. 14799)

*

  Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-140

   Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

*

   Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-139

   Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

*

  Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-138

   Dėl Leidimo tęsti sustabdytą  statybą rekvizitų patvirtinimo

*

   Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-137
 

  Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

*

   Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-136

   Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

*

  Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-134

    Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

2015-08-31

Nr. 1V-133

   Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2015-08-31

Nr. 1V-132

   Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2015-08-31

Nr. 1V-131

  Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

*

   Kvietimo rekvizitai

 2015-08-31

Nr. 1V-129
 

   Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

(TAR, 2015-10-01, Nr. 14541

*

   Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitai

2015-08-31

Nr. 1V-128

   Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

2014-12-02

Nr. 1V-195

   Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų pastvirtinimo ir jo taikymo 

(TAR, 2014-12-03, Nr. 18588)

2014-11-07

Nr. 1V-163

 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros proceso aprašo patvirtinimo

(TAR, 2014-11-11, Nr. 16612)

2014-10-07

Nr. 1V-134

 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

2013-12-16

Nr. 1V-194

   Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas

2013-12-16

Nr. 1V-195

   Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-12-16

 Nr. 1V-196

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2013-06-05

Nr. 1V-91

Statybos padarinių šalinimo pagal teismo sprendimą organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1V-91

 

2013-01-16

   Nr. 1V-10

(2016-12-29

Nr. 1V-187 redakcija)

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1V-10 „Dėl statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

2012-03-29

Nr. 1V-53

(2013-12-04

Nr. 1V-189 redakcija)

  Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

2011-02-04

Nr. 1V-17

(2017-01-24 įsakymo

Nr. 1V-11 redakcija)

 

   Planavimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi, išduotų  prisijungimo sąlygų ar specialiųjų reikalavimų teisėtumo ir atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašas

2010-06-08
Nr. 1V-95
(2014-11-07 įsakymo
Nr. 1V-164 redakcija)
 
 
 

2010-03-17

Nr. 1V-61

   Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų, Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių bei Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo