Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių nustatymo tvarkos aprašas