Kaip „Infostatyboje“ reikia nurodyti projekto pateikimo statusą – pakartotinis (2014-08-14)

2014-09-03

      Kurioje skiltyje ir kaip „Infostatyboje“ reikia nurodyti projekto pateikimo statusą – pakartotinis?

 

ATSAKYMAS (2014-08-14, (8.4)-2D-12683)

 

      Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

      Informuojame, kad prašymo pateikėjui Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS) prašymo statuso – pakartotinis, registracijos datos ir registracijos numerio nurodyti nereikia. IS statusas – pakartotinis, sukuriamas automatiškai, kai pirminis (užregistruotas) prašymas yra nepatenkintas ir pakartotinai pildomas pirminio prašymo pagrindu. Savivaldybės administracijai arba Inspekcijai atmetus / nepatenkinus per IS pateiktą prašymą, prašymo pateikėjas turi galimybę pakartotinai pateikti tą patį prašymą jį redaguojant (nepildant iš naujo).

      Instrukciją, kaip prašymo pateikėjas gali koreguoti ir pakartotinai pateikti atmestą / nepatenkintą prašymą, galite rasti IS  išorinės svetainės skiltyje „Prašymų pateikimo internetu instrukcijos“ (https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/ → ,,Bendrieji dalykai“ → ,,Prašymų pateikimo internetu instrukcijos“ → ,,Pakartotinis atmesto / nepatenkinto prašymo pateikimas“).

      Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

Rubrika: