Archyviniai teisės aktai susiję su statinio projektavimu

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010

„Statinio projektavimas“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2016-08-31 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2016-07-28- iki 2016-08-30
 galiojonuo 2016-07-15 iki 2016-07-27
 galiojonuo 2016-05-11 iki 2016-07-14
 galiojonuo 2016-01-01 iki 2016-05-10
 galiojonuo 2015-06-27 iki 2015-12-31
 galiojonuo 2015-04-17 iki 2015-06-26
 galiojonuo 2015-01-01 iki 2015-04-16
 galiojonuo 2014-03-06 iki 2014-12-31
 galiojonuo 2014-01-16 iki 2014-03-05

 

galiojo

nuo 2012-10-28 iki 2014-01-15

 

galiojo

nuo 2012-09-01 iki 2012-10-27

 

galiojo

nuo 2012-08-18 iki 2012-08-31

 

galiojo

nuo 2011-01-30 iki 2012-08-17

 

galiojo

nuo 2011-01-01 iki 2011-01-29

 

galiojo

nuo 2010-10-01 iki 2010-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005

„Statinio projektavimas“

 

 

 

galiojo 

nuo 2010-07-01 iki 2010-09-30

 

galiojo

nuo 2010-06-23 iki 2010-06-30

 

galiojo

nuo 2010-01-13 iki 2010-06-22

 

galiojo

nuo 2010-01-01 iki 2010-01-12

 

galiojo

nuo 2009-04-03 iki 2009-12-31

 

galiojo

nuo 2007-01-26 iki 2009-04-02

 

galiojo

nuo 2006-06-07 iki 2007-01-25

 

galiojo

nuo 2006-01-01 iki 2006-06-06

 

galiojo

nuo 2005-10-07 iki 2005-12-31

 

galiojo

nuo 2005-01-12 iki 2005-10-06

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002

„Statinio projektavimas“

 

 

galiojo 

nuo 2003-12-28 iki 2005-01-11

 

galiojo

nuo 2003-06-21 iki 2003-12-27

 

galiojo

nuo 2003-04-19 iki 2003-06-20

 

galiojo

nuo 2002-09-12 iki 2003-04-18

 

galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2002-09-11

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.08:2010

„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01

 

galiojo

nuo 2008-12-14 iki 2016-12-31

 

galiojo

nuo 2004-01-01 iki 2008-12-13

 

Statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002

„Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2015-01-01 iki 2016-12-31
 galiojonuo  2002-06-06 iki 2014-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002

„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“
 

 

 

galiojo 

nuo 2010-07-01 iki 2010-09-30

 

galiojo

nuo 2010-02-03 iki 2010-06-30

 

galiojo

nuo 2009-11-08 iki 2010-02-02

 

galiojo

nuo 2009-09-09 iki 2009-11-07

 

galiojo

nuo 2008-10-31 iki 2009-09-08

 

galiojo

nuo 2008-10-01 iki 2008-10-30

 

galiojo

nuo 2006-09-20 iki 2008-09-30

 

galiojo

nuo 2006-01-27 iki 2006-09-19

 

galiojo

nuo 2004-04-07 iki 2006-01-26

 

galiojo

nuo 2003-05-24 iki 2004-04-06

 

galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2003-05-23

 

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:1997

„Statinio projekto rengimo tvarka“

 

 

galiojo 

nuo 2002-06-06 iki 2002-06-30

 

galiojo

nuo 1997-12-13 iki 2002-06-05

 

galiojo

nuo 1997-05-01 iki 1997-12-12

 

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.03:1997

„Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“
 

 

 

galiojo 

nuo 1998-01-01 iki 2002-06-28

 

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997

„Statinio projekto sudėtis“

 

 

galiojo 

nuo 2002-06-06 iki 2002-06-30

 

galiojo

nuo 2000-08-10 iki 2002-06-05

 

galiojo

nuo 1997-12-13 iki 2000-08-09

 

galiojo

nuo 1997-05-15 iki 1997-12-12

 

 Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.02:1997

„Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“
 

 

 

galiojo 

nuo 1997-02-01 iki 2002-06-30

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999

„Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“

 

 Neteko galios nuo 2015-01-01
 galiojonuo 2013-09-08 iki 2014-12-31
 galiojonuo 1999-10-09 iki 2013-09-07

 

RSN 97-86 „Individualinės statybos gyvenamųjų namų ir ūkio pastatų projektavimo normos.