Modernizavimo kokybė nepasiekiama be kokybiškų statybos produktų

2015-07-15

 

     Gero siuvėjo iš prasto audinio pasiūtas kostiumas gal ir atrodys patraukliai, bet greičiau susidėvės – ir klientas liks nepatenkintas, ir siuvėjo reputacija susvyruos. Taip ir su atnaujinamais pastatais. Kad ir nepriekaištingai bus atlikti modernizavimo darbai, jeigu panaudoti projekte numatytų eksploatacinių savybių neatitinkantys gaminiai, tikėtina, kad po kiek laiko gyventojai pasijaus apgauti. Nebus pasiektas planuotas energinis efektyvumas ar neužtikrinta ilgalaikė pastato atitiktis esminiams statinio reikalavimams.

     Statinys ar jo dalis turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų esminius statinių reikalavimus. Statinys turi būti mechaniškai patvarus ir pastovus, turi būti užtikrinta gaisrinė sauga, higiena, sveikata ir aplinkos apsauga, naudojimo sauga, apsauga nuo triukšmo, taip pat turi atitikti energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus. Esminius statinio reikalavimus bei statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Vadovaujantis šiais dokumentais rengiamas statinio projektas. Todėl į statybvietę turi patekti ir būti naudojami tik projektinių savybių statybos produktai.

     Tiekėjai su kiekvienu statybos produktu privalo pateikti ir jo techninių savybių atitikties dokumentus. Tačiau kartais modernizuojamų namų statybą tikrinantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai suabejoja ir pateiktais dokumentais. Ypač kreipiamas dėmesys į pastatų fasadų šiltinimo medžiagas, nes nuo jų labiausiai priklauso modernizavimo rezultatas. Kilus įtarimų dėl į statybos aikštelę pristatytų medžiagų atitikties deklaruotoms savybėms, statybos inspektoriai pagalbos kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją (VNMPI).

     Ar atnaujintas pastatas atitiks vieną iš esminių statinių reikalavimų – gaisrinės saugos, galima įsitikinti tik turint patikimą informaciją apie statinyje naudojamų gaminių degumo klasę. Šiuo aspektu ypač domimasi, kai fasadų apdailai naudojamos didelio slėgio laminato (DSL) plokštės. Kilus abejonių dėl tiekėjų į trijų modernizuojamų pastatų statybvietes pristatytų ir fasadų apdailai panaudotų DSL plokščių deklaruotos degumo klasės, prieš metus aplinkos ministras sudarė iki šiol veikiančią komisiją šių plokščių degumo klasei nustatyti. Tačiau tik vieno pastato statytojas leido nuo fasado nuimti informaciniams bandymams atlikti reikiamą kiekį plokščių, kurias ištyrus Gaisrinių tyrimų centre patvirtinta tiekėjo deklaruota degumo klasė. Kitų tiekėjų pateiktų ir sumontuotų DSL nuimti nuo fasadų fiziniams bandymams neleido namų administratoriai arba gyventojai.

     Šiais metais atnaujinama tik keletas pastatų, kurių fasadų apdailai pagal projekto sprendinius naudojamos minėtos degios plokštės. Metų pradžioje VTPSI ėmėsi dar griežtesnės DSL plokščių kokybės kontrolės, siekdama įsitikinti jų tinkamumu, dar nepradėjus montuoti. Gavus informaciją apie statybos darbų pradžią modernizuojamame pastate, kurio fasadų apdailai numatytos DSL plokštės, susisiekiama su statybos rangovu ir išsiaiškinama, kokio gamintojo, kokios plokštės ir kada bus pristatomos į objektą. Vadovaujantis su VNMPI pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu, informacija el. paštu pateikiama šios inspekcijos teritoriniams skyriams, prašant patikrinti produkto atitiktį projekto techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams.

     Akylai stebėti modernizuojamo namo statybos darbus gyventojų raginti jau nebereikia – patys rodo iniciatyvą ir aiškinasi, kodėl daroma taip, o ne kitaip. Tai ir kilus pagrįstų įtarimų dėl į statybos aikštelę patekusių ir naudojamų statybos produktų netinkamos kokybės, turėtų pirmiausiai pranešti statybos techniniam prižiūrėtojui, o jam nesiimant veiksmų ir neišsklaidžius abejonių – informuoti VTPSI teritorinį padalinį.