Ką svarbu žinoti planuojant statyti gyvenamąjį namą ūkio būdu

2015-08-06

    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) konsultantai sulaukia daug klausimų dėl vienbučių gyvenamųjų namų (neypatingų statinių) statybos ūkio būdu, kai statybos darbai atliekami nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.
    Statybos įstatymas apibrėžia, kad vykdant statybą ūkio būdu statytojas turi šio įstatymo nustatytas tiek statytojo, tiek ir rangovo pareigas ir teises. Taigi statyti gyvenamąjį namą savo jėgomis gali tik asmuo, turintis statybos inžinieriaus išsilavinimą, o neturint atitinkamo išsilavinimo statybos darbams atlikti privaloma samdyti rangovą.
    Statyba ūkio būdu neatleidžia statytojo nuo prievolės paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą bei techninį prižiūrėtoją. Namo statybos vadovu galėtų būti ir pats savininkas, jei jis turi statybos inžinieriaus išsilavinimą ir bent dvejų metų profesinę patirtį per paskutinius penkerius metus. Atkreiptinas dėmesys, kad tas pats asmuo abejų pareigų eiti negali. Per 3 dienas apie minėtų asmenų paskyrimą (pasamdymą) būtina pranešti inspekcijai. Statytojas šią informaciją gali pateikti net neišeidamas iš namų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje statomas namas.
    Dažnai gyventojams kyla klausimas, ar statant statinius ūkio būdu būtina įsigyti ir pildyti statybos darbų žurnalą. Teisės aktai numato išimtį, kad šio žurnalo galima nepildyti ūkio būdu statant ne didesnį kaip 500 kv. m bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamąją namą ar pagalbinio ūkio paskirties pastatą. Kitais atvejais statybos darbų žurnalas yra privalomas.
    Gyvenamojo namo statybos darbai užbaigiami surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją pateikus tvirtinti inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje statomas namas. Patvirtinta deklaracija su statinio kadastrų duomenų byla pateikiama Nekilnojamo turto registrui statiniui įregistruoti.