Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009

Redakcijų sąrašas

 

Aktualigaliojanuo 2014-01-23

 

Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151

 

galiojonuo 2005-04-01 iki 2014-01-17