Projektinių dokumentų viršenybė. (2016-02-23)

2016-02-23

   KLAUSIMAS

 

   STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 30 punkte nustatyta dokumentų viršenybė, jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ir prieštaravimų. Tačiau minėtame reglamente nėra nurodyta, kas turi viršenybę, jei popierinio projekto aiškinamajame rašte randama neatitikimų, to paties projekto aiškinamajam raštui pateiktam per Lietuvos Respublikos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

   Kurio projekto aiškinamasis raštas, popierinio ar pateikto per IS „Infostatyba“, turi viršenybę?

 

   ATSAKYMAS (2016-02-23, Nr. (9.12)-2D-2484)

   Atsakydami į paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

   Informuojame, kad Statybos įstatymo 45 straipsnio Naudojimasis informacinėmis sistemomis 3 dalyje nustatyta: „Jeigu randama neatitikimų ar prieštaravimų, viršenybė teikiama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų dokumentų duomenims.“.

   Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

Rubrika:

Žymės: