Įgaliojimo teikiamo į Infostatybą forma (2016-08-22)

2016-09-06

KLAUSIMAS

 

Ar įgaliotam asmeniui pateikiant prašymą per Infostatybą patvirtinti statybos užbaigimo deklaraciją ir pasirašant statytojo vardu elektroniniu parašu reikalingas notarinis įgaliojimas?

 

 

ATSAKYMAS (2016-08-22, Nr. (9.12)-2D-11953)

 

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Informuojame, kad statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“  35.10 papunktyje nustatyta, kad teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pateikiamas turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

 

Rubrika:

Žymės: