Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“