Statybos techninis reglamentas STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“