Statybos techninis reglamentas STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“