Statybos techninis reglamentas STR 2.05.19 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“