Statybos techninis reglamentas STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“