Archyviniai dokumentai

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 

„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2016-10-26 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2014-10-02 iki 2016-10-25
 galiojonuo 2013-06-23 iki 2014-10-01
 galiojonuo 2012-12-16 iki 2013-06-22
 

galiojo

nuo 2011-10-01 iki 2012-12-15

 

galiojo

nuo 2010-10-01 iki 2011-09-30

 

galiojo

nuo 2010-02-03 iki 2010-09-30

 

galiojo

nuo 2010-01-13 iki 2010-02-02

 

galiojo

nuo 2005-12-23 iki 2010-01-12

 

galiojo

nuo 2002-07-01 iki 2005-12-22

 

Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-830/ĮV-488

„Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2010-10-01 iki 2016-12-31