Archyviniai dokumentai

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010

„Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2016-04-05 iki 2016-12-31

 

galiojo

nuo 2011-11-23 iki 2016-04-04

 

galiojo

nuo 2011-01-07 iki 2011-11-22

 

STR 1.12.05:2002

                    „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai  ir jų įgyvendinimo tvarka“

 

 

galiojo

nuo 2002-08-21 iki 2011-01-06

 

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004

„Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01

 

galiojo

nuo 2011-07-01 iki 2016-12-31

 

galiojo

nuo 2010-01-13 iki 2011-06-30

 

galiojo

nuo 2008-10-29 iki 2010-01-12

 

galiojo

nuo 2006-01-04 iki 2008-10-28

 

galiojo

nuo 2005-08-27 iki 2006-01-03

 

galiojo

nuo 2005-01-01 iki 2005-08-26

 

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.03:2006

„Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2007-01-05 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.08:2010

„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2014-12-24 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2014-11-15 iki 2014-12-23
 galiojonuo 2012-11-28 iki 2014-11-14
 

galiojo

nuo 2012-10-26 iki 2012-11-27

 

galiojo

nuo 2011-03-16 iki 2012-10-25

 

galiojo

nuo 2010-10-01 iki 2011-03-15

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.10:2008

„Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

 

 

Neteko galios

nuo 2011-03-20

 

galiojo

nuo 2009-02-27 iki 2011-03-19

 

galiojo

nuo 2008-02-10 iki 2009-02-26

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.04:2002

„Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

 

 

galiojo

nuo 2002-06-01 iki 2008-02-09