Archyviniai dokumentai

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2013

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2015-12-11 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2015-12-05 iki 2015-12-10
 galiojonuo 2015-10-29 iki 2015-12-04
 galiojonuo 2013-12-18 iki 2015-10-28

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005

„Pastatų atitvarų šiluminė technika“

 

 galiojonuo 2011-03-04 iki 2013-12-17
 galiojonuo 2005-08-19 iki 2011-03-03

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

(Pastaba: statybos techninio reglamento priedai pateikiami atskirai žemiau)

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2016-01-06 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2015-12-11 iki 2016-01-05
 galiojonuo 2015-12-05 iki 2015-12-10
 galiojonuo 2015-10-29 iki 2015-12-04
 galiojonuo 2015-07-18 iki 2015-10-28
 galiojonuo 2014-09-17 iki 2015-07-17
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

1 priedas Pastato būklės duomenys

 galiojonuo 2014-09-17 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

2 priedas Pastato energinio naudingumo vertinimo metodika

 galiojonuo 2016-01-06 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2015-12-05 iki 2016-01-05
 galiojonuo 2015-07-18 iki 2015-12-04
 galiojonuo 2014-09-17 iki 2015-07-17
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

3 priedas Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

4 priedas Langų, stoglangių, švieslangių, durų, vartų ir kitų skaidrių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

 galiojonuo 2014-09-17 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

5 priedas Plačiausiai paklitusių atitvarų tipų šiluminiai techniniai parametrai pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

6 priedas Atitvarų ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamųjų šilumos perdavimo koeficientų vertės

 galiojonuo 2014-09-17 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

7 priedas Pastato matmenys

 galiojonuo 2014-09-17 iki 2016-12-31
 galiojonuo 2013-01-09 iki 2014-09-16

8 priedas Karšto vandens vamzdynų apšiltinimo ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

9 priedas Pastato energinio naudingumo forma

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

10 priedas Pagrindiniai pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultattai ir pastato energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

11 priedas Tipinio energinio naudingumo sertifikato forma

 galiojonuo 2013-01-09 iki 2016-12-31

12 priedas Pataisos koeficientų šilumos nuostoliams skaičiuoti per šildomų patalpų atitvaras, besiribojančias su nešildomomis patalpomis, skaičiavimas

 galiojanuo 2016-01-06 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005

„Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

 

 galiojonuo 2012-02-01 iki 2013-01-08
 galiojo nuo 2006-01-04 iki 2012-01-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008

„Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“

 

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2008-05-23 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

 Neteko galiosnuo 2017-01-01
 galiojonuo 2009-08-09 iki 2016-12-31

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

 galiojonuo 2003-08-17 iki 2009-08-08