Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, sąvadas

 

 

 

Teisės aktų sąvadas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m.sausio 8d. įsakymu Nr. 1V-8

(Rengiamas informacijos atnaujinimas)

galiojo nuo 2014-01-08