Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas

 

Teisės aktų sąvadas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m.sausio 8d. įsakymu Nr. 1V-8 (2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1V-97 redakcija)