VTPSI kreipėsi į teismą dėl pastato sostinės J. Bobrovskio g. 11 neteisėto paskirties pakeitimo

2017-02-23

          Žemės sklype J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, pastatytas viešbučių paskirties pastatas netrukus pavirto daugiabučiu gyvenamuoju namu. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), nustačiusi, kad pastato paskirtis pakeista neteisėtai, vasario 21 d. pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui.

          Atsakovais nurodomi Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išdavusi rašytinį pritarimą Negyvenamojo (viešbučių) paskirties pastato – svečių namų J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, paskirties keitimo į gyvenamąją (daugiabučių namų) paprastojo remonto projektui, ir bendrovė „Pilaitės kotedžai“.

          Žemės sklypo detaliajame plane nustatytas 40 procentų užstatymo tankis ir 0,4 užstatymo intensyvumas. Šie rodikliai rengiant statinio projektą negalėjo būti pažeisti. Tačiau pagal projektinę dokumentaciją ir VĮ Registrų centro duomenis ir sklypo užstatymo tankis, ir intensyvumas yra didesni už leistinus. VTPSI specialistai padarė išvadą, kad savivaldybės administracija projektui pritarė neatsižvelgdama į detaliojo plano sprendinių pažeidimus.

          Neteisėtas statybą leidžiančio dokumento išdavimas jau sukėlė materialinių teisinių padarinių, todėl siekiama jų pašalinimo (buvusios padėties atkūrimo). Panaikinus rašytinį pritarimą projektui, statytojų pateiktos ir Nekilnojamojo turto registre registruotos deklaracijos netenka savo esmės ir negali būti laikomos dokumentais, patvirtinančiais, kad atlikti patalpų paskirties pakeitimo veiksmai yra teisėti.

          VTPSI teismo prašo pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. vasario 5 d. išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui, panaikinti UAB „Pilaitės kotedžai“ surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą dėl patalpų J. Bobrovskio g. 11-101 ir 104 ir UAB „Exvero“ deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą dėl patalpų J. Bobrovskio g. 11-105 galiojimą. Prašoma panaikinti ir šių nekilnojamųjų daiktų (gyvenamosios (butų) paskirties patalpų) teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

         

          Neteisėtos statybos pažeidžia konstitucinį teisės viršenybės principą, daro žalą aplinkai bei darniai teritorijų plėtrai, gali kelti grėsmę žmonių saugumui, jų gyvybei ir sveikatai. Nelegalūs statiniai pažeidžia viešąjį interesą, neretai pakenkia konkretiems asmenims. Todėl būtina vadovautis teisės aktų reikalavimais ir statybas pradėti tik įsitikinus, kad jos yra galimos planuojamoje teritorijoje.

          VTPSI ragina pranešti apie įtariamus neteisėtos statybos atvejus VTPSI „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu (8 5)  272 1072, užpildžius el. pranešimo formą, www.planuojustatyti.lt pateikus el. pranešimą apie galimai savavališkas statybas ar raštu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius.