Ir individualių namų statybai galės vadovauti tik atestuoti specialistai

2017-03-16

Didesnių nei 80 kvadratinių metrų ploto individualių gyvenamųjų namų ir kitų neypatingųjų statinių statybos specialistams bus keliami aukštesni kvalifikaciniai standartai. Jau nuo kitų metų įsigalios nauja Statybos įstatymo nuostata, kad šiuo metu keliamų išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimų nebeužteks – šias funkcijas specialistai atlikti galės tik po atestacijos. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ragina neatidėlioti atestavimo procedūros iki metų pabaigos ir norimas pareigas eiti leidžiantį dokumentą įgyti laiku.

 

Neypatingiesiems statiniams priskiriami ne tik 80 kvadratinių metrų plotą viršijantys individualūs gyvenamieji namai, bet ir gerokai didesni statiniai. Pavyzdžiui, iki 2000 kvadratinių metrų ploto ir iki 20 metrų aukščio daugiabučiai namai, tokius pat parametrus siekiantys negyvenamieji pastatai ar iki 30 metrų aukščio bokštai ir stiebai.

 

„Tai nėra labai paprasti projektai su visada aiškiomis darbų technologijomis. Tokioms statyboms vadovaujantiems specialistams taikant mažesnius reikalavimus, neretai nukenčia statinio normatyvinė kokybė. Rizika prarasti teisę eiti tam tikras pareigas skatins vadovus galvoti apie atsakomybę už statybos defektus“, – sako VTPSI viršininko pavaduotojas Aidas Valys.

 

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas – statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims ir suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

           

„Neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, išskyrus architektų, atestavimą pavesta atlikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC). Asmenys, pageidaujantys eiti šias pareigas, turi turėti tinkamą statybos inžinieriaus išsilavinimą ir profesinės patirties atitinkamoje srityje. Be to, būtina išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus“, – sako A. Valys.

           

Prašymą ir atitinkamus dokumentus, reikalingus neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatui ir teisės pripažinimo dokumentui įgyti galima teikti jau nuo 2017 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos apie egzaminus ir teikiamų dokumentų formas galima rasti SPSC tinklalapyje www.spsc.lt.

             

VTPSI 2016 metais statybos specialistų atestacijos komisijai pateikė 24 prašymus dėl statinio statybos vadovų, statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimo. Komisija, atsižvelgusi į padarytų pažeidimų reikšmingumą, 5 asmenis įpareigojo pašalinti defektus, 3 statybos dalyviams pareiškė įspėjimus, o už nekokybiškus darbus, netinkamą dokumentacijos tvarkymą ir rangos sutarties nevykdymą 6 mėnesiams sustabdė 3 rangovų kvalifikacijos atestatų galiojimą.