Naujos konsultavimo galimybės – geresnė paslaugos kokybė

2017-10-26

     Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI, Inspekcija), siekdama užtikrinti ūkio subjektų ir fizinių asmenų konsultavimosi poreikį bei gerą konsultacijų kokybę, netrukus suteiks naujų šios paslaugos galimybių.

     Augant konsultacijų skaičiui vis daugiau gyventojų supranta jų naudą, aktyviai naudojasi galimybe išsiaiškinti teisės aktų reikalavimus prieš pradėdami statybą. Dažniausiai interesantai konsultuojasi dėl statybos užbaigimo procedūrų, remonto ir rekonstravimo darbų daugiabučiame name bei nesudėtingų statinių statybos. VTPSI Konsultavimo skyriaus specialistai per tris šių metų ketvirčius jau suteikė 16 332 konsultacijas, kai per visus 2016 m. – 16 231.

 

        

 

     Inspekcija teikia konsultacijas telefonu, el. paštu, patvirtintas rašytines konsultacijas ir konsultuoja tiesiogiai atvykusius į artimiausią teritorinį padalinį.

     Siekiant pagerinti konsultavimo telefonu paslaugos kokybę, įdiegta pažangi klientų konsultavimo telefonu sistema.

      VTPSI klientams, paskambinusiems konsultacijų linijos telefonu (8 5)  207 3333, sudaryta galimybė pasirinkti vieną iš trijų sričių, paspaudžiant atitinkamą skaitmenį telefono klaviatūroje (1, 2 ar 3). Jeigu visi konsultantai užimti, skambinantysis užregistruojamas į eilę. Atskambinimas inicijuojamas automatiškai po to, kai kuris nors konsultantas po pokalbio atsilaisvina. Suteikus konsultaciją automatiškai perskambinama klientui – jo paprašoma įvertinti suteiktos konsultacijos kokybę. Šie atsiliepimai nuolat analizuojami, o žemu balu įvertintų konsultacijų įrašai perklausomi.

      VTPSI atlieka anketines ir grįžtamojo ryšio apklausas, taip pat gyventojai kviečiami dalyvauti apklausoje interneto svetainėje. Tyrimų rezultatai rodo, kad įgyvendintos iniciatyvos prisidėjo prie visuomenės pasitenkinimo Inspekcijos veikla didėjimo. Praėjusiais metais teigiamų atsiliepimų apie Konsultavimo skyriaus suteiktų konsultacijų kokybę dalis sudarė net 92,6 proc. Vartotojų pasitenkinimo konsultavimo paslauga indeksas 2015 m. siekė 81 proc., o 2016 m. pakilo iki 84 proc.

 

        

 

     Siekiant ir toliau gerinti konsultacijų kokybę ir prieinamumą, šiais metais atnaujinus VTPSI interneto svetainę bus įdiegta realaus laiko konsultacijų (angl. chat), t. y. pokalbių internetu, funkcija, kuri padės greičiau gauti atsakymą į rūpimą klausimą.