Informacija

2016-01-11

Informacija

Informacija atnaujinta 2014-11-14

„KARŠTOSIOS LINIJOS“ TIKSLAI

 

- skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;

- sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;

- operatyviai išaiškinti savavališkas statybas ir šalinti jų padarinius;

- operatyviai išaiškinti ir ištirti Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar veiksmus, susijusius su korupcija;

- užkirsti kelią savavališkoms statyboms, korupcijos atsiradimui;       

- plėtoti tiesioginį visuomenės ir Inspekcijos ryšį internetu.

 

PRANEŠIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, asmenys gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Karštoji linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą ir paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius.

 

Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

 

Informuojame, kad vieno pranešimo, pateikto „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu, maksimali trukmė yra 3 minutės.

Teikiant pranešimą paštu būtina nurodyti, kad tai „Karštosios linijos“ pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę „Karštosios linijos“ nuostatai netaikomi.

Teikiant pranešimą užpildžius elektroninę pranešimo formą, privalomai turi būti užpildyti šios formos langeliai, pažymėti simboliu *. Neužpildžius šių langelių pranešimai nepriimami.

 

Teikiant pranešimą apie Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

- tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;

- konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

 

Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

- konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;

- statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

 

Esant galimybei, pranešimą teikiantis asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytus pažeidimus, aplinkybes.

 

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami „Karštosios linijos“ nuostatų nustatyta tvarka.

 

„KARŠTOSIOS LINIJOS“ KONTAKTAI

 

Telefonas su atsakikliu (8 5) 272 1072

Faksas (8 5) 207 4753

Elektroninė pranešimo forma

Pašto adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.