Teisinė informacija

2017-05-05

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Aktuali informacija apie statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimą: ūkio subjekto (statybos dalyvio) teisės, pareigos ir Inspekcijos pareigūno veiksmai patikrinimo metu; informacija ūkio subjektams apie lengvatas pirmaisiais verslo metais (lankstinukas)

 

Verslininkams apie inspektavimą (lankstinukas)

 

Paspaudus šią nuorodą, galima susipažinti su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos metinėmis vykdytos veiklos ataskaitomis  http://www.vtpsi.lt/node/467

 

Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą ir ūkio subjektų veiklos priežiūrą, sąrašas

 

Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliojimus statybos srityje, sąrašas

 

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo

 

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

 

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

 

Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

 

Dėl Rizikos valdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos vadovo patvirtinimo ir Rizikos valdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos komiteto sudarymo

Sistematika: