ANONIMINIAI PRITARIMAI / NEPRITARIMAI PROJEKTAMS

2012-12-03

Tikrinant projektus, juos tikrinantys subjektai ne visuomet IS „Infostatyba“ nurodo konkretaus projektą tikrinančio asmens duomenis. Statytojai ar jų įgalioti asmenys (projektų vadovai) kartais nežino, su kuriuo projektą tikrinusiu asmeniu konsultuotis ar aiškintis dėl pateiktų pastabų ar dėl atliktų pakeitimų. Todėl projektus tikrinančių subjektų prašome kiekvieną kartą IS „Infostatyba“ nurodyti konkrečius kiekvieną projektą tikrinančius asmenis bei jų kontaktinius duomenis.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: