STATINIO PROJEKTUOTOJO ATESTAVIMAS

2012-12-03

Nuo 2012 m. sausio 1 d., įsigaliojus Statybos įstatymo 14 straipsnio pakeitimams, ypatingo statinio projektuotojai nebeatestuojami ir jiems kvalifikacijos atestatai nebeišduodami. Todėl pildant IS „Infostatyba“ atitinkamus statinio projektuotojo duomenų laukus, būtina pasirinkt opciją „Neatestuotas juridinis asmuo“ ir laukelyje „Kiti teisę patvirtinantys dokumentai“ įrašyti ypatingo statinio projekto vadovo, kuris paskirtas ar pasamdytas šio juridinio asmens duomenis:
1) Vardą, pavardę
2) Kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo datą
3) Pasamdymo ar paskyrimo dokumento duomenis: datą, Nr., kt.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: