NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO IŠRAŠAI

2012-12-03

Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8, 9 ir 10 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuos būtina pateikti, prašant išduoti atitinkamą statybą leidžiantį dokumentą. Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nuosavybės teisę į žemės sklypą ar statinius šiose dalyse nenurodytas.
Todėl statytojas minėtų išrašų savivaldybių administracijoms pateikti neprivalo, o pastarosios neturi teisės tokių išrašų reikalauti.
Duomenis apie konkretaus žemės sklypo ar statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre savivaldybių administracijos privalo gauti pačios tiesiogiai iš VĮ Registrų centro duomenų bazės, pareikalaudamos iš statytojo apmokėti šios informacijos gavimo išlaidas.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: