SENŲ DOKUMENTŲ NE ORIGINALO SPALVA TALPINIMAS

2012-12-03

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ yra patikslintas aplinkos ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. D1-906: reglamento 6.3 punktas papildytas nuostata, kad nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra“ ir statytojo (užsakovo) parašu.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: