Didelės apimties statinio projekto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje (2012-09-10)

2012-09-10

KLAUSIMAS

 

Ar pateikiamas projektas turi būti viename pdf faile? Nes projektą sudaro 18 knygų (bylų). Ir ar projektas turi būti pateikiamas su skenuotais parašais?

 

ATSAKYMAS (2012-09-10, Nr. (8.4)-2D-13003)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), susipažinusi su Jūsų 2012 m. rugpjūčio 30 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu. Informuojame, kad pateikti paklausime duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) IV skyriaus nuostatas, į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys. Jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, tai pagal minėto statybos techninio reglamento 6 punktą, šią laikmeną reikėtų formuoti taip: suformuoti tiek laikmenų, kad kiekviena laikmena neviršytų 10 MB failų (rinkmenų).
Jeigu projektą pateiksite per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt, tai kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.
Jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus privalomus dokumentus pateiksite savivaldybės administracijai tiesiogiai, tai tokiu atveju, kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu, kurią privaloma pateikti su kitais dokumentais, turi būti su nuskenuotais projektą privalančių pasirašyti asmenų parašais.
Informuojame, kad su statybos techniniais reglamentais galite susipažinti internetinėje svetainėje www.vtpsi.lt.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: