Elektroniniai parašai

2012-12-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915) 7 punktu, kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

Informuojame, kad projekto vadovui ir projekto dalių vadovams projektą pasirašant elektroniniu parašu, skenuoti pasirašytų dokumentų nebūtina. Elektroniniam parašui sukurti yra naudojama programinė įranga „Signa“. Šios programinės įrangos pagalba sukurtas elektroninis parašas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin. 2009, Nr. 108-4574) patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. „Signa“ programinė įranga leidžia dokumentą pasirašyti keliems asmenims.

Ją galite nemokamai parsisiųsti šia nuoroda:

http://www.mitsoft.lt/sites/mitsoft/files/Signa_v1.2_2012-01-29_lt.msi
 

Rubrika: