Atmesto / nepatenkinto prašymo pakartotinio pateikimo

2012-12-03

Savivaldybės administracijai atmetus / nepatenkintus per IS pateiktą prašymą, prašymo pateikėjas turi galimybę pakartotinai pateikti tą patį prašymą jį redaguojant (ne pildant iš naujo). Instrukciją kaip prašymo pateikėjas gali sukoreguoti ir pakartotinai pateikti atmestą / nepatenkintą prašymą galite rasti IS išorinės svetainės skiltyje „Prašymų pateikimo internetu instrukcijos“ (Bendrieji dalykai → Prašymų pateikimo internetu instrukcijos → Pakartotinis atmesto / nepatenkinto prašymo pateikimas).

Rubrika: