Žyminio mokesčio apmokėjimo patvirtinimas

2012-12-03

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna paklausimus iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) išorinės svetainės naudotojų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų valstybės rinkliavų apmokėjimo patvirtinimo.
Informuojame, kad apmokėjus rinkliavą tiesiogiai per banką, banko išduotas apmokėjimo kvitas turėtų būti skenuojamas ir pateikiamas kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais arba pristatomas statybą leidžiantį dokumentą išduodančiai institucijai. Jei apmokėjimas įvykdytas naudojantis elektronine bankininkyste, pranešimas apie sėkmingą apmokėjimą turi būti išsaugotas, pasirašytas elektroniniu parašu ir pateiktas kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais.
Apmokėti rinkliavą iki prašymo pateikimo nėra privaloma, bet nepateikus statybą leidžiantį dokumentą išduodančiai institucijai rinkliavos apmokėjimo kvito statybą leidžiantis dokumentas nėra išduodamas.

Rubrika: