ŠIAME PUSLAPYJE PATEIKTIEMS ATSAKYMAMS SUTEIKIAMAS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS STATUSAS

2012-07-18

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS, IR ATSAKYMAI Į JUOS.

Jei Jūs neradote atsakymų į jums rūpimus klausimus, maloniai prašome skambinti telefono numeriu (8 5) 207 3333 (skambinantiems iš užsienio +370 5 207 3333) darbo dienomis 8:00-12:00, 12:45-17:00 (penktadienį iki 15:45)

Teritorijų planavimas

 

1. Bendrasis teritorijų planavimas

1.1. Planavimo sąlygų išdavimas

1.2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas

1.3. Viešinimo procedūrų atlikimas

1.4. Derinimo procedūrų atlikimas

1.5. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas

1.6. TPD tikrinimas

1.7. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

 

2. Specialusis teritorijų planavimas

2.1. Planavimo sąlygų išdavimas

2.2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas

2.3. Viešinimo procedūrų atlikimas

2.4. Derinimo procedūrų atlikimas

2.5. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas

2.6. TPD tikrinimas

2.7. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

 

3. Detalusis teritorijų planavimas

3.1. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas

3.2. Planavimo sąlygų (planavimo sąlygų sąvadų) išdavimas

3.3. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas

3.4. Viešinimo procedūrų atlikimas

3.5. Derinimo procedūrų atlikimas

3.6. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas

3.7. TPD tikrinimas

3.8. TPD tvirtinimas ir įregistravimas

 

Statyba

4. Statiniai ir jų klasifikavimas

5. Statinio plotų ir tūrių skaičiavimas

6. Statinių statybos rūšys

7. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra

8. Esminiai statinio projekto sprendiniai

9. Prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai

10. Statybą leidžiantys dokumentai (SLD)

10.1. leidimai statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį

10.2. rašytiniai pritarimai statinio projektui

10.3. bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai

10.4. SLD perregistravimas

11. Statinio atstumai iki sklypo ribų ir kitų statinių

12. Nesudėtingų statinių statyba

13. Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje

14. Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name

15. 1-2 butų gyvenamųjų namų statyba, remonto ir rekonstravimo darbai

16. Ūkininko sodybos pastatų statyba

17. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje

18. Statyba saugomoje teritorijoje

19. Statybos darbai

19.1. deklaravimas apie statybos pradžią, pranešimai

19.2. statytojo (užsakovo), rangovo, techninio prižiūrėtojo veikla

19.3. statybos sustabdymas

19.4. pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto

20. Statybos užbaigimas

21. Pastato energinis naudingumas

22. Statinio garantinis terminas

23. Savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas

24. Statyba pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir jos padarinių šalinimas

25. Statinio nugriovimas

26. Statinių naudojimas ir priežiūra

26.1. pastato (patalpos) paskirties keitimas

26.2. naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimas

26.3. statinio ekspertizė

26.4. statinio avarija

27. Statinių kadastriniai matavimai ir registravimas Nekilnojamojo turto registre

 

Kiti klausimai

 

Infostatyba