Pažeidėjų teismas neužtaria

2013-03-13
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nuosekliai siekia tapti statybos dalyvių konsultante ir patarėja, o ne baudėja, tačiau nesitaiksto ir nesitaikstys su grubiais pažeidimais. Jau šiais metais pagal Inspekcijos surašytus protokolus administracinės teisės pažeidimo bylose teismai pripažino kaltomis ir solidžiomis baudomis nubaudė dvi įmones, vykdžiusias ypatingų statinių savavališkas statybas.

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

2013-03-04
Šių metų pradžioje įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms dėl įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna nemažai tiek statytojų, tiek ir statybą leidžiančius dokumentus išduodančių savivaldybių administracijų prašymų paaiškinti, ar ir šiemet galima pasinaudoti galimybe įteisinti savavališkai statomą ar pastatytą statinį, kokiu atveju mokama įmoka, kas ir kaip ją apskaičiuoja, kokia tvarka išduodamas statybą leidžiantis dokumentas savavališkos statybos atveju.

Skelbimas dėl atestacijos (2013-02-25)

2013-02-25

Informuojame, kad 2013 m. kovo 28 d. 14:30 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Konsultacijų nauda – abipusė

2013-02-12
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, tęsdama priežiūros funkcijų optimizavimo procesą, ypatingą dėmesį skiria vienodos ir kokybiškos konsultavimo praktikos įgyvendinimui. Asmenų konsultavimas Inspekcijos kompetencijos klausimais – viena iš teikiamų administracinių paslaugų, padedanti iš kontroliuojančios ir baudžiančios institucijos tapti statybos dalyvių konsultante ir patarėja.

Statyba be „Infostatybos“ jau neįsivaizduojama

2013-01-24
Šiandien turbūt nerasime statybą pradėti ar jau pastatyto statinio užbaigimą įforminti planuojančio žmogaus, negirdėjusio apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Fiziniai ir juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys vis dažniau naudojasi sudaryta galimybe, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą.

Skelbimas dėl atestacijos (2012-12-13)

2012-11-29
Informuojame, kad 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr. 116-5939) nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ar atlikti teritorijų planavimo ir / ar statybos valstybinę priežiūrą, ar neturinčių šių atestatų specialistų atestavimas. Kviečiame dalyvauti.

Puslapiai