Skelbimas dėl atestacijos (2013-05-09)

2013-04-25

Informuojame, kad 2013 m. gegužės 9 d. 9:00 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Jei susiruošėte tverti tvorą

2013-04-24
Žemės sklypą ar jo dalį atitverianti tvora gali būti pastatyta iš įvairių medžiagų ir konstrukcijų, gavus, kai tai privaloma, statybą leidžiantį dokumentą. Tvoros turi būti pastatytos laikantis tam tikrų reikalavimų ir nepažeisti kaimynų interesų. Tokie pat reikalavimai taikomi visoms užtvaroms – tvoroms, aptvarams, diendaržiams, voljerams, – kai jos atitinka statinio požymius.

Pranešimas žiniasklaidai. Korupcijos atvejų nenustatyta, tačiau prevencija būtina

2013-03-15
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka šiuos kriterijus: kontrolės ar priežiūros vykdymas; veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; daugiausia priimama sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Tai nustatyta 2012 metais atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą. Kadangi pagrindinės institucijos funkcijos pripažįstamos kaip galimos prielaidos korupcijai, Inspekcijoje planuojamos ir įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, mažinančios korupcijos pasireiškimo tikimybę ir užtikrinančios skaidrią veiklą.

Pažeidėjų teismas neužtaria

2013-03-13
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nuosekliai siekia tapti statybos dalyvių konsultante ir patarėja, o ne baudėja, tačiau nesitaiksto ir nesitaikstys su grubiais pažeidimais. Jau šiais metais pagal Inspekcijos surašytus protokolus administracinės teisės pažeidimo bylose teismai pripažino kaltomis ir solidžiomis baudomis nubaudė dvi įmones, vykdžiusias ypatingų statinių savavališkas statybas.

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

2013-03-04
Šių metų pradžioje įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms dėl įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gauna nemažai tiek statytojų, tiek ir statybą leidžiančius dokumentus išduodančių savivaldybių administracijų prašymų paaiškinti, ar ir šiemet galima pasinaudoti galimybe įteisinti savavališkai statomą ar pastatytą statinį, kokiu atveju mokama įmoka, kas ir kaip ją apskaičiuoja, kokia tvarka išduodamas statybą leidžiantis dokumentas savavališkos statybos atveju.

Skelbimas dėl atestacijos (2013-02-25)

2013-02-25

Informuojame, kad 2013 m. kovo 28 d. 14:30 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr.

Konsultacijų nauda – abipusė

2013-02-12
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, tęsdama priežiūros funkcijų optimizavimo procesą, ypatingą dėmesį skiria vienodos ir kokybiškos konsultavimo praktikos įgyvendinimui. Asmenų konsultavimas Inspekcijos kompetencijos klausimais – viena iš teikiamų administracinių paslaugų, padedanti iš kontroliuojančios ir baudžiančios institucijos tapti statybos dalyvių konsultante ir patarėja.

Statyba be „Infostatybos“ jau neįsivaizduojama

2013-01-24
Šiandien turbūt nerasime statybą pradėti ar jau pastatyto statinio užbaigimą įforminti planuojančio žmogaus, negirdėjusio apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Fiziniai ir juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys vis dažniau naudojasi sudaryta galimybe, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą.

Puslapiai