Šiemet pagal teismų sprendimus nugriauti 136 neteisėti statiniai

2016-11-11
Teismams patenkinus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ieškinius dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo, šiais metais priverstinai nugriauti 9 savavališkai pastatyti statiniai ir 2 statomi pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus (SLD). 125 teismų sprendimus įvykdė patys statytojai. Savo jėgomis nenugriovę neteisėtų statinių, privalės atlyginti 42 tūkst. eurų griovimo išlaidų.

Modernizuojamų daugiabučių statybos dalyviai iš svetimų klaidų vis dar nepasimoko

2016-11-11
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) kas mėnesį skelbia informaciją apie daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) priežiūros rezultatus, informuoja apie dažniausius pažeidimus. Tačiau vis nustatoma tų pačių reikalavimų nepaisymo atvejų. Kai kurie rangovai neskuba vykdyti ir pareigūnų surašytų nurodymų pašalinti nustatytus trūkumus.

Už informacijos apie statybą nepateikimą šiais metais paskirta daugiau nei 12 tūkst. eurų baudų

2016-11-07

     Statybą kontroliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai per devynis šių metų mėnesius surašė 286 administracinio teisės pažeidimo protokolus. Daugiausia pažeidimų užfiksuota Alytaus (82), Panevėžio (53), Klaipėdos (47) ir Vilniaus (34) regionuose. Už statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą nubausti 247 fiziniai asmenys ir 36 juridinio asmens statusą turintys statybos dalyviai.

Projektuojant didesnį nei 200 kv. m gyvenamąjį namą privalu informuoti visuomenę

2016-11-02

     Nuo šių metų liepos mėnesio pasikeitus teisiniam reguliavimui visuomenei svarbiems statiniams priskiriami ir didesni nei 200 kv. m vieno ar dviejų butų gyvenamieji namai. Prieš projektuodamas tokį statinį projektuotojas turėtų parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti visuomenės informavimo procedūras. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių projektus.

Teismas konstatavo, kad žalą Lietuvos valstybei turi atlyginti kelios institucijos ir detaliojo plano rengėjas

2016-10-28

     Klaipėdos apygardos administraciniame teisme (Klaipėdos AAT, teismas) buvo nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, pareiškimą atsakovams – buvusiems Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (Klaipėdos AVA) valstybės tarnautojams dėl žalos, padarytos neteisėtais veiksmais rengiant žemės sklypo Kuršių g. 2, Nidoje, detalųjį planą, – 79 767,03 Lt (23 102,80 Eur) priteisimo.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai, kai prašymas išduoti SLD pateiktas 2016-11-01 ir anksčiau

2016-10-26

     Atsižvelgdami į vis dažniau kylančius klausimus atkreipiame dėmesį, kad statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 24 punkte nustatyta, kad naujai statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016 m. lapkričio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2016 m.

Žinia nesąžiningiems statytojams – savivalė brangiai kainuoja

2016-10-21

     Pastarųjų metų savavališkų statybų ir jų padarinių šalinimo statistika rodo, kad nemažai statytojų pasinaudoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme numatyta galimybe įteisinti savavališką statybą. Ši procedūra brangi ir gana sudėtinga. Už savavališką statinio statybą taikoma administracinė atsakomybė.

Puslapiai