Nedidelio namo statybai kaime jau irgi reikalingas leidimas

2016-12-30
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Statybos įstatymui ir jo nuostatas detalizuojantiems statybos techniniams reglamentams, prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) taikoma statant nedidelį gyvenamąjį namą ir ne miesto ribose. Suprojektuotas ir pastatytas pastatas taip pat turi atitikti ir energinio naudingumo reikalavimus.

Statybos valstybinės priežiūros elektroninės paslaugos nepalieka vietos korupcijai

2016-12-28
Baigiantis metams nuveikti darbai ir veiklos rodikliai vertinami visais svarbiausiais aspektais. Vienas jų, vis dar išliekantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) dėmesio centre, – korupcijos pasireiškimo galimybė. Kad galimybė netaptų realybe, kasmet planuojamos ir įgyvendinamos vis naujos prevencijos priemonės, tobulinamos jau esamos. Institucijos funkcijoms atlikti naudojamos informacinės sistemos leidžia ne tik didinti veiklos efektyvumą, bet ir užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms.

Panaikintas „Maskvos namų“ statybos leidimas

2016-12-22
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu pripažintas negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 metais viešajai įstaigai „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ išduotas statybos leidimas. Juo buvo leista A. Juozapavičiaus g. 30, Vilniuje, įgyvendinti projektą, kurio sprendiniai neatitinka detaliojo plano ir statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo reikalavimų.

Teismo sprendimu griaunami du nelegalūs statiniai

2016-12-21
Vykdydami teismų sprendimus antstoliai vakar pradėjo savavališkai pastatytų statinių priverstinio griovimo procedūras Varėnos rajono Rudnios kaime ir Vilniaus romų tabore. Šių dviejų statinių nugriovimo darbų preliminari kaina – 13,5 tūkst. eurų. Buvo numatyta griauti ir dar vieną taboro statinį, tačiau gyventoja paprašė atidėti vykdymo veiksmus ir įsipareigojo iki sausio 6 d. pati pašalinti nelegalios statybos padarinius.

VTPSI laimėjo bylą dėl planuojamų statybų sostinės senamiestyje

2016-12-15
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) poziciją dėl Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento taikymo palaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija. Kultūros ministro patvirtinto reglamento reikalavimai privalomi planuojant senamiesčio teritorijas. Reglamente Užupio skverui nustatytas tvarkymo režimas, planuojamoje teritorijoje nauja statyba negalima.

Siekdama efektyvesnės veiklos VTPSI keičia struktūrą

2016-12-06
Atlikusi išsamią veiklos analizę Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) nusprendė keisti administracinę struktūrą. Nuo ateinančių metų sausio įsigalioja aplinkos ministro įsakymas, kuriuo patvirtinta nauja institucijos struktūra. Dabar veikiančių dešimties teritorinių skyrių funkcijas vykdys keturi departamentai. Bus pertvarkyti ir jų veiklą koordinuojantys bei kontroliuojantys centriniai padaliniai.

Puslapiai