Statybos užbaigimo procedūras atlikti galima turint ir nebegaliojantį leidimą

2016-09-14
Į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistus pastaruoju metu dažnai kreipiasi gyventojai dėl statinių privalomos registracijos. Ypač dėl tų, kurie pastatyti prieš keliolika metų, tačiau jų teisinė registracija neatlikta. Nepasirūpinta statybos užbaigimą patvirtinančiu dokumentu, o statybos leidimo galiojimo terminas jau pasibaigęs.

Tvarka statybvietėje: už ją atsakingas statytojas ar statybos vadovas?

2016-09-08
Pati statybvietės sąvoka nusako, kad tai statinio statybos darbų vieta. Kol statinio statyba nustatyta tvarka neužbaigta, sklypas ar jo atitverta dalis laikytini statybviete. Tik priklausomai nuo to, ar statybos darbai vykdomi, ar ne, už tvarką ir saugą statybvietėje atsako statybos vadovas arba statytojas. Ypač dažnai tokio rūpesčio neprisiima statytojas, nutraukęs statybos darbus.

Dar kartą apie tai, kokius statinius ir kada privalu registruoti

2016-09-02
Nemažėja į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) besikreipiančiųjų skaičius dėl privalomojo statinių registravimo. Neaiškumų kyla tiek dėl registruotinų statinių kategorijų, tiek ir dėl tvarkos. Ypač domimasi nebaigtų statyti statinių registravimo tvarka. Taigi dar kartą apie tai, kokius statinius ir kada privalu registruoti ir kokiais dokumentais reikia pasirūpinti.

Esminiai statinio projekto sprendiniai – kas laukia juos pažeidus?

2016-08-26
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistams dažnai tenka atsakinėti į klausimus dėl projekto sprendinių nesilaikymo pasekmių. Ne visiems statytojams aišku, dėl kokių nukrypimų reikėtų tik pataisyti projektą, o dėl kokių – pradėti viską iš naujo. Dėl esminių statinio projekto sprendinių pažeidimų ne tik taikoma administracinė atsakomybė, bet ir stabdoma statyba.

Ar reikia leidimo namui sodininkų bendrijoje statyti?

2016-08-23
Pagal įstatymus sodininkų bendrijų valdoma teritorija priskiriama žemės ūkio paskirties žemei ir skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti. Tačiau šis tikslas jau senokai tapo antraeiliu arba apskritai jo nesiekiama. Sodininkų bendrijų teritorijos, ypač greta didžiųjų miestų, virsta gyvenamaisiais rajonais su sezoniškumui nebūdingais gyventojų poreikiais. Statomi nuolat gyventi, o ne poilsiui skirti namai. Tik ar visad tai daroma teisėtai?

Inspekcijos teikiamos konsultavimo paslaugos apžvalga

2016-08-19

     Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) nuosekliai siekia įtvirtinti vienodą ir kokybišką konsultavimą. Kad tai tikrai reikalinga ir naudinga, aiškėja išanalizavus Inspekcijos interesantams suteiktų konsultacijų skaičių bei stebint nuolat augantį jų susidomėjimą teikiamomis konsultacijomis.

Aptartos Džiaugsmo kvartalo Vilniuje detaliojo plano įgyvendinimo galimybės

2016-08-12
Praeitą savaitę pasirašytas protokolas dėl Džiaugsmo kvartalo Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano sprendinių tolesnio įgyvendinimo. Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir bendruomenės atstovai buvo susirinkę į bendrą posėdį tartis dėl nemažai diskusijų keliančių statybų pagal šios teritorijos detalųjį planą. Aiškintasi, kur vadinamajame Signatarų kvartale galima statyti blokuotus, kur tik pavienius, o kur gal ir daugiabučius namus.

Puslapiai